Care-Why-kulttuuri

”Care-why”-ajattelutapa on keskeinen osa kulttuuriamme. Kyse ei ole vain tietämyksestä vaan myös välittämisestä. Se on uteliaisuutta siitä, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat, toimeen ryhtymistä sekä vaivannäköä asiakkaan, yrityksen ja muiden ihmisten eteen. Tätä kulttuuria tukevat kolme yritysarvoa: luottamus, vapaus ja vastuullisuus.

Tavoitteemme

Care-For-strategian avulla Booztin tavoitteena on tulla Pohjoismaiden johtavaksi vastuulliseksi verkkokaupaksi vuoteen 2025 mennessä. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen olemme päättäneet asettaa sisäisiä tavoitteita seuraaville viidelle vuodelle. Esimerkkejä tavoitteista, joita kohti pyrimme, ovat:

– Tulla Pohjoismaiden ensimmäiseksi B Corp -sertifioiduksi verkkokaupaksi vuoteen 2023 mennessä. 


– Tehdä koko toiminnastamme ilmastoneutraalia, mukaan lukien toimitusten ja palautusten vaikutukset, vuoteen 2025 mennessä. 


– Tarjota yksilöllistä tukea ja dataa brändikumppaneille niiden matkalla kohti kestävyyttä Boozt Media Partnership -ratkaisun avulla vuoteen 2022 mennessä. 


– Varmistaa, että 100 prosenttia vaatemerkkikumppaneistamme on sitoutunut toimitusketjun avoimuuteen ja ottaa Higg BRM -työkalun käyttöön vuoteen 2023 mennessä. 


– Parantaa jatkuvasti työntekijöiden sitoutumista palautteen ja vuoropuhelun avulla, jotta saavutamme vuoteen 2021 mennessä alamme parhaan tason työntekijöiden sitoutumisen vertailussa. 


– Nostaa kestävien vaatetuotteiden osuus 25 prosenttiin koko tuotevalikoimastamme vuoteen 2022 mennessä. 
 

 

 

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa meille?

Care-For-strategia

Me Booztilla haluamme varmistaa, että kestävien valintojen tekeminen on kaikille helppoa. Siksi olemme luoneet Made with Care -kategorian. Tässä kategoriassa nostamme esille tekstiilejä ja kosmetiikkaa, jotka ovat ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisia. Tekstiilien osalta otamme huomioon vaatteen materiaalikoostumuksen, vaatteiden valmistajien työolot sekä kaikkien prosessien aikana käytettyjen kemikaalien hallinnan. Kosmetiikan osalta tarkastelemme ainesosaluetteloa ja sen mahdollisia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, pakkaussuunnittelua sekä kosmetiikan valmistajien työoloja.

”Meidän mielestämme ’care-why’ on tekijä, joka erottaa tavallisen ja poikkeuksellisen toisistaan.”

Made with Care -valikoima

Made with Care -valikoimaamme on koottu kaikki tuotteet, jotka täyttävät kestävän kehityksen kriteerit. Olemme laatineet omat kriteerit eri tuoteryhmille, sillä eri tuoteryhmiin liittyy erilaisia ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia ja käytäntöjä. Olemme julkaisseet elokuusta 2021 alkaen tekstiili- ja kauneudenhoitotuotteiden kestävän kehityksen kriteerit. Laadimme parhaillaan kolmea uutta kestävän kehityksen kriteeriä asusteille, kodintuotteille ja jalkineille, koska kaksi jo laadittua kriteeriä eivät kata kaikkia Booztin tarjoamia tuotteita.

Näiden kriteerien avulla pyrimme asettamaan minimirajan sille, mikä on meille Booztilla kestävän kehityksen mukaista. Päivitämme kriteerit vuosittain alan senhetkisten parhaiden käytäntöjen ja tutkimustulosten mukaisesti. Haluamme myös tiukentaa kriteerejä luodaksemme lopulta uuden standardin, jonka myötä kumppaninamme toimivat merkit ovat entistä jäljitettävämpiä, avoimempia ja vastuullisempia.

Made with Care -valikoima on meille keino lisätä tietoisuutta muotiteollisuuden vastuullisuudesta ja siitä, miten voimme ratkaista muotiteollisuudelle ominaisia ongelmia.

 

Ostoskoriin lisätty nimike