Mikä on B Corp?

B Corp on sertifikaatti, joka arvioi kokonaisvaltaisesti yrityksen ympäristöön liittyvää ja sosiaalista toimintaa paljon tuotetasoa laajemmin. Se myönnetään yrityksille, jotka täyttävät korkeimmat sosiaalista vastuuta ja ympäristövastuuta koskevat standardit. Yrityksen on suoritettava ensin B Impact Assessment (BIA) -arviointi, jotta se voi saada B Corp -sertifikaatin. Arvioinnissa tarkastellaan viittä kategoriaa: hallintotapa, yhteisö, työntekijät, ympäristö ja asiakkaat. Yritykselle myönnetään B Corp -sertifikaatti, jos sen pistemäärä on vähintään 80 (enimmäispistemäärä 200) todentamisprosessin jälkeen. 

Sertifikaatin lisäksi B Corp on myös liike, visio ja oikeudellinen sitoumus yrityksille, jotka haluavat luoda tasapainoa voiton tekemisen ja tarkoituksen välille, kehittäen näin liiketoimintaa. Yritykset liittyvät B Corp -liikkeeseen ja muodostavat yhteisön, jonka tarkoituksena on olla lainsäädäntöä edistyksellisempi, toimia hyvien asioiden edistäjinä ja pyrkiä huippuosaamiseen sekä ihmisten että maapallon hyväksi. Vuonna 2021 B Corp -liikettä edusti yli 3 500 yritystä eri toimialoilla ja maanosissa.

 

Booztilla on ollut toukokuuta 2022 seuraavat 12 brändikumppania, jotka ovat B Corp -sertifioituja

B Corp – miksi olemme hankkimassa B Corp -sertifikaattia?

Miksi Boozt on sitoutunut siihen?

Haluamme varmistaa matkallamme kohti B Corp -sertifiointia, että Booztin toiminta täyttää ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun korkeimmat standardit. Siksi pyrimme toimimaan entistä läpinäkyvämmin ja vastuullisemmin.

Booztin tavoitteena on olla Pohjoismaiden ensimmäinen B Corp -sertifioitu verkkokauppa. Tavoitteemme/Yritysvastuu-sivu: Boozt Group

Ostoskoriin lisätty nimike