Skickas till:Sverige
Kundservice

Sociala frågor

Som en del av vår transparensresa där vi fokuserar på olika ämnen inom ESG (Environmental, Social and Governance) vill vi prata med dig om vad miljö, sociala frågor och styrning betyder för oss på Boozt.

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet innebär att vi respekterar och tar hänsyn till alla människor, inklusive människor i vår leveranskedja, våra anställda och våra kunder. 

Vad gör Boozt för att främja bättre praxis när det gäller social hållbarhet i hela leveranskedjan?

I december 2021 samarbetade Boozt med Centre for Child Rights and Business för att anordna ett online-event på temat Barnarbete i leverantörskedjan. Alla våra varumärkespartners har bjudits in till detta evenemang för att delta i en diskussion, lära sig mer om ämnet och vidta åtgärder. Vi hoppas att det inspirerade våra varumärkespartners att vidta ytterligare åtgärder för att utrota barnarbete i sin egen och därmed vår leverantörskedja.

Vad gör Boozt för sina anställda?

Under 2019 introducerade vi vår plattform för medarbetarengagemang med målet att göra det lättare för våra medarbetare att omedelbart och anonymt dela med sig av sina tankar om företagskulturen, hur teamen leds och företagets övergripande inriktning. Detta gör det möjligt för alla anställda att ha ett mer direkt inflytande över sin arbetsmiljö.

Plattformen använder employee Net Promoter Score (eNPS) för att mäta benchmark för medarbetarengagemang gentemot hela vår sektor. 2021 så var det genomsnittliga deltagandet i undersökningarna 73% (57% under 2020) och den genomsnittliga eNPS-poängen var 50 (36 under 2020). Detta innebär att Boozt hamnar i toppskiktet jämfört med benchmark för hela sektorn och betyder att vi har nått målet för medarbetarengagemang som satts upp inom ramen för vår Care-For-strategi.

Vi anser att vårt företags främsta styrka är våra många olika bakgrunder. Vi är 38 nationaliteter och erkänner våra olikheter, men har ändå samma mål. Dessutom tror vi starkt på och stöder aktivt kvinnors och mäns lika rättigheter när det gäller anställning, arbetsvillkor och professionell utveckling. Det finns inga skillnader i fråga om yrkesroller, rekrytering, utbildning och lönenivåer som kan förklaras av kön eller etnicitet.

 

 

Vad är Boozts hållbarhetskriterier?

Boozts hållbarhetskriterier är en uppsättning ambitiösa och stränga krav som ligger till grund för vårt ”Made With Care”-sortiment. Våra kriterier för de olika kategorierna är baserade på nordiska, europeiska och andra internationella standarder och certifieringar. Vårt mål är att lyfta fram de produkter och varumärken som kämpar hårdast just nu för att försöka åstadkomma en övergripande förändring av produktions- och konsumtionsmönstret inom modeindustrin för att minska vår miljömässiga och sociala påverkan.

Artikel tillagd i varukorgen