Skickas till:Sverige
Kundservice

Styrning

Som en del av vår transparensresa där vi fokuserar på olika ämnen inom ESG (Environmental, Social and Governance) vill vi berätta vad miljö, sociala frågor och styrning betyder för oss på Boozt.

Vad är styrning?

Med styrning avses förvaltningen av verksamheten och alla andra mekanismer som används inom organisationen, inklusive etik, efterlevnad och riskhantering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är transparens?

Transparens, ansvarsskyldighet, hållbarhet – det är termer som vi hör mer och mer i alla möjliga situationer, men vad betyder de egentligen? Transparens föddes som ett behov av att motverka ett vanligt problem i modeföretagens leveranskedjor: korruption (Ball, 2009). Korruption kan ta sig många uttryck, t.ex. mutor, lobbying eller manipulering av uppgifter, vilket påverkar affärsverksamheten, människorna och miljön.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken roll spelar transparens i styrningen?

Transparens är inte detsamma som hållbarhet.

Transparens innebär bara att den information som förmedlas eller den styrning som finns är tillgänglig för alla och spårbar. Transparens i sig kan inte garantera bästa praxis och löser inte alla komplexa problem och systemproblem (Fashion Revolution, 2021). Transparens är dock ett viktigt steg mot hållbarhet inom modeindustrin, eftersom det ger alla aktörer större kontroll över leveranskedjan både på social och miljömässig nivå. På Boozt uppmanar vi varumärken att dela med sig av så mycket information som möjligt om sina leverantörer för att bättre förstå riskområdena och agera därefter. Även om transparens inte är en lösning i sig är den avgörande för att skapa hållbarhet på global nivå.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel tillagd i varukorgen