Verzenden naar:Nederland
Klantenservice
Gratis verzending voor bestellingen van € 69 of meer3-5 werkdagenVerlengde retourtermijn 15.24 - slechts € 4,49

Cookie- en privacybeleid

Bedankt dat u de tijd neemt om ons Cookie- en privacybeleid te lezen!

Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij cookies gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en ons gebruik van cookies. Het beleid is van toepassing op Boozt.com, Booztlet.com en respectievelijke apps (hierna "platforms ") waarnaar in dit beleid wordt verwezen.

 

1. PRIVACYBELEID

Boozt Fashion AB (556710-4699) (hierna ons, wij of onze) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op Boozt.com, Booztlet.com en respectievelijke apps, zoals beschreven in dit beleid. Als je vragen hebt over hoe wij gegevens over jou verwerken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via dpo_nl@boozt.com.

Of per post:

c/o Boozt Fashion AB

Attn: DPO/Legal Department

Box 4535

SE-203 20 Malmö, Zweden

Wanneer u de platforms gebruikt, verzamelen wij bepaalde informatie over u en uw bezoek. Wij gebruiken deze informatie onder andere om overeenkomsten met u na te komen en uw gebruikersaccount te beheren. Afhankelijk van uw toestemming gebruiken wij ook informatie die via cookies over u is verzameld om uw gebruikerservaring te verbeteren, het gebruik van de afzonderlijke elementen op onze platforms te evalueren en onze marketing te ondersteunen. U kunt er meer over lezen in ons cookiebeleid verderop op deze pagina.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daarvoor een specifiek doel hebben. Wanneer dat doel is bereikt, zullen wij de gegevens wissen, tenzij er een reden is om anders te handelen, zoals hieronder beschreven.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG), de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming, de Wet inzake gegevensbescherming en aanvullende richtsnoeren en adviezen van het Europees Comité voor gegevensbescherming en de nationale toezichthoudende autoriteit.

 

Welke informatie verzamelen wij en waar komt die vandaan?

 • Er wordt door ons informatie verzameld wanneer wij uw gedrag en betrokkenheid bij de communicatie die wij verzenden analyseren of wanneer u onze platforms bezoekt (algemene informatie in de vorm van bijv. IP-adres, land, bezochte pagina's, bezochte categorieën, bezochte merken, zoekopdrachten en klikgeschiedenis, klikfrequentie en tijd die u besteedt aan het lezen van de e-mails).

 • We krijgen informatie van u wanneer u gegevens over uzelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u uw profiel aanmaakt of wanneer u goederen koopt (algemene informatie in de vorm van bijv. demografische gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie, artikelen, bedrag van de bestelling, kortingsniveau, merken en frequentie. Dit omvat ook het verzenden van transactie-e-mails, orderbevestiging, verzendingsbevestiging en bevestiging van retourzendingen en terugbetalingen).

 • We krijgen informatie van anderen wanneer wij die van derden verzamelen, bv. van een extern bedrijf dat kredietwaardigheidsgegevens beoordeelt (algemene informatie in de vorm van kredietinformatie).

 

Met welk doel en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daarvoor een doel en een rechtsgrondslag hebben. Wanneer u onze platforms gebruikt, inclusief wanneer u onze goederen koopt, zullen wij uw informatie verwerken zoals hieronder uiteengezet:

 • Toestemming

o Indien u ons toestemming hebt gegeven om gerichte marketing naar u te sturen, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt, lid wordt van Club Boozt of zich inschrijft voor de nieuwsbrief. kunnen wij uw persoonsgegevens, contactinformatie, informatie over favoriete artikelen, merken en categorieën, alsmede de aankoopgeschiedenis die aan uw account is gekoppeld,verwerken om marketing te sturen en om deze op u en uw voorkeuren af te stemmen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

o Indien u ons toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dienovereenkomstig bepaalde persoonsgegevens over uw gebruik van onze platforms verwerken voor het genereren van statistieken en voor marketingdoeleinden. U kunt meer lezen over ons gebruik van cookies in ons cookiebeleid verderop op deze pagina, evenals uw toestemming beheren in de sectie "cookie-instellingen bijwerken" onderaan de website.

o Indien u een aankoop bij ons hebt gedaan, kunnen wij ook persoonsgegevens daarover verwerken om onze gerichte marketing op u en uw voorkeuren af te stemmen, indien u daarmee hebt ingestemd.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens is de toestemming die u ons hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1a, van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden tot het moment waarop u uw toestemming intrekt.

 • Contractuele verplichtingen

o Wij verwerken uw persoonsgegevens met betrekking tot uw profiel en aankopen om koopcontracten met u uit te voeren, uw klantrelatie met ons te beheren, met inbegrip van uw aankopen, alsmede het verlenen van klantenservice, het beheer van betalingen, alsmede de verwerking van retourzendingen, klachten en garantieclaims.

o Als u lid bent van de Club Boozt, zullen wij uw persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum verwerken om uw lidmaatschap in Club Boozt te kunnen beheren, inclusief het registreren van uw loyaliteitspunten, het mogelijk maken van aankoop van Boozters en het beschikbaar maken van alle voordelen en beloningen waar u recht op heeft.

o Wij verwerken informatie met betrekking tot uw favoriete merken, favoriete categorieën en favoriete artikelen om de winkelervaring te personaliseren voor uw behoeften en relevantie.

De rechtsgrondslag voor de bovenstaande behandeling is de overweging van de nakoming van het contract dat wij met u hebben gesloten, in overeenstemming met artikel 6, lid 1b, van de AVG.

 • Gewettigde belangen

o Als u aankopen bij ons hebt gedaan en niet hebt geweigerd marketing van ons te ontvangen met betrekking tot producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u eerder hebt gekocht, kunnen wij marketing met betrekking tot dergelijke vergelijkbare producten naar u sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor verdere vragen via links in ontvangen e-mails of uw account.

o Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om klantonderzoeken, onderzoeken of gegevensanalyses uit te voeren die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van onze klantenservice, websites, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw telefoonnummer en belgeschiedenis met onze klantenservice verwerken om u een enquête te sturen over de tevredenheid van de klantenservice nadat u contact hebt opgenomen met onze klantenservice. Wij doen dit om feedback van u te verzamelen over uw ervaring met onze klantenservice en deze op basis van uw inzichten te verbeteren. Dergelijke enquêtes bevatten geen marketingboodschappen en u kunt zich op elk moment afmelden. Daarnaast kunnen wij u ook benaderen en uitnodigen om onze nieuwe functies en producten te testen. Hiervoor kunnen wij uw contactgegevens verwerken (zodat wij contact met u kunnen opnemen), het land waar u gewoonlijk winkelt (aangezien bepaalde tests in bepaalde regio's worden uitgevoerd) en, in sommige gevallen, uw aankoopgeschiedenis (om ervoor te zorgen dat de test aansluit bij uw interesses). Deze tests zijn altijd vrijwillig en u kunt ons altijd laten weten als u niet wilt deelnemen.

o Om ons Fair Use-beleid te handhaven en de naleving ervan te garanderen, kan het nodig zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken om frauduleus of oneigenlijk gebruik van onze diensten te kunnen vaststellen en voorkomen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, contactinformatie (telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en factuuradres), apparaatgegevens (IP-adres, apparaatidentificatie), bestelgegevens en betalingsmethoden die zijn gebruikt voor lopende bestellingen en eerder geplaatste bestellingen, ongeacht of die bestellingen zijn verzonden, alsmede gegevens met betrekking tot geretourneerde artikelen en redenen voor retournering, klachten en garantieclaims. Wij kunnen deze gegevens ook op een geaggregeerde manier verwerken om het retourpercentage, het claimpercentage en de gemiddelde waarde van ingehouden artikelen te berekenen. De verwerking stelt ons in staat om frauduleuze patronen te begrijpen en te identificeren, evenals de patronen die wijzen op misbruik van onze diensten. Als onze analyse wijst op een risico van dergelijk misbruik, kunnen wij maatregelen nemen zoals het annuleren van bestellingen en het beperken van de mogelijkheid om bij ons te winkelen om het risico te verminderen, onze verkoopkanalen te beschermen en onze andere klanten te beschermen. Een dergelijke analyse wordt altijd handmatig uitgevoerd. U kunt meer lezen over ons Fair Use-beleid in onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

o Indien nodig zullen wij sommige van uw persoonsgegevens verwerken om rechtsvorderingen te kunnen instellen, uitoefenen of verdedigen, onder meer om fraude en misbruik van onze platforms te voorkomen, af te wenden of te verhinderen.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is ons gerechtvaardigd belang, dat geacht wordt zwaarder te wegen dan uw belang om het verwerken van uw persoonsgegevens te verhinderen op grond van artikel 6, lid 1f, van de AVG. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens die worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als u dit wenst te doen, kunt u contact met ons opnemen via dpo_nl@boozt.com.

 • Wettelijke verplichtingen

o Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen krachtens de Zweedse Wet op de boekhouding en de wetgeving inzake consumentenrechten en productveiligheid. In Kap 5, 7 § van de Boekhoudwet (1999:1078)kunt u zien welke persoonsgegevens wij voor boekhoudkundige doeleinden bewaren .

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is onze wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 6, lid 1c, van de AVG.

 

Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts op gedurende de periode die nodig is voor het doel van de verwerking. Hieronder volgt een overzicht van de doeleinden en de bewaartermijn die van toepassing zijn op de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Doel

 

Bewaartermijn

Beheer van de klantenrelatie, met inbegrip van het beheer van uw aankopen en het verlenen van klantenservice

 

Informatie over uw transacties en retourzendingen wordt opgeslagen tot en met het zevende jaar volgend op het einde van het kalenderjaar waarin het boekjaar is geëindigd (zie Kap 7, 2 § Zweedse Wet op de boekhouding (1999:1078)) en voor gebruik bij de naleving van ons Beleid voor redelijk gebruik (zie Verkoop- en leveringsvoorwaarden).

Beheer van uw lidmaatschap bij Club Boozt

 

Als u lid bent van Club Boozt op boozt.com, wordt de informatie over uw Club Boozt lidmaatschap opgeslagen zolang u lid bent van de Club Boozt.

Personalisatie van de inhoud die op onze platforms wordt weergegeven op basis van uw zoekgeschiedenis en uw aankopen

 

12 maanden nadat de specifieke persoonlijke informatie is verzameld.

Gerichte marketing op basis van toestemming voor direct marketing

 

Totdat u uw toestemming intrekt of (indien de toestemming niet wordt ingetrokken) na een periode van 12 maanden gedurende welke wij niet met u hebben gecommuniceerd. Wij bewaren documentatie over uw toestemming echter nog tot 5 jaar nadat uw toestemming is ingetrokken.

Gerichte marketing voor producten die lijken op de producten die u bij ons hebt gekocht

 

Totdat u zich afmeldt voor verdere vragen van ons of (indien u zich niet afmeldt voor verdere vragen van ons) na een periode van 12 maanden gedurende welke wij niet met u hebben gecommuniceerd.

Wettelijke verplichtingen

 

Wij verwerken de gegevens op uw factuur om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen overeenkomstig de bepalingen van de Zweedse boekhoudwet inzake het bewaren van boekhoudkundig materiaal, d.w.z. tot en met het zevende jaar na het einde van het kalenderjaar waarin het boekjaar is geëindigd (zie Kap 7, 2 § Zweedse boekhoudwet (1999:1078))

Cookies

 

Totdat u uw toestemming intrekt of (indien de toestemming niet wordt ingetrokken) totdat de cookies in kwestie vervallen na de periode die in ons cookiebeleid hieronder is vermeld.

Handhaving van het Fair Use-beleid en toezicht op de naleving ervan

 

Als wij een inbreuk op ons Fair Use-beleid vaststellen en besluiten uw mogelijkheid om bij ons te winkelen te beperken, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om de beperking te handhaven voor de duur van de desbetreffende beperkingsperiode.

Juridische claims

 

Zolang dat nodig is om een rechtsvordering te kunnen instellen, verdedigen of doen gelden.

 

Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?

 • Gegevensverwerkers

Wanneer wij een beroep doen op een onderaannemer om uw persoonsgegevens te verwerken voor doeleinden die in dit beleid zijn beschreven en onder onze verantwoordelijkheid vallen, sluiten wij eerst een gegevensverwerkingsovereenkomst met hen. De overeenkomst bevat instructies over vertrouwelijkheid en beveiliging, en bepaalt hoe de informatie mag worden verwerkt. Wij maken gebruik van de volgende categorieën onderaannemers:

•  Aanbieders van gegevensopslag, hosting en andere IT-diensten

•  Aanbieders die helpen bij marketingcommunicatie, zoals specifieke e-mails en sms-berichtjes, indien u toestemming hebt gegeven voor gerichte marketing.

Mocht het gebeuren dat persoonsgegevens buiten de EU / EER in een zogenaamd "derde land" beschikbaar komen, dan kunt u hieronder lezen hoe wij, met behulp van extra beveiliging en speciale overeenkomsten, uw persoonsgegevens beveiligen.

 • Verwerkingsverantwoordelijken

Wij maken ook gebruik van diensten van of sluiten een samenwerkingsovereenkomst met ondernemingen die onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken zijn en waarbij de verwerking van uw persoonsgegevens na onze overdracht geheel of gedeeltelijk door die onderneming wordt verricht en onder haar verantwoordelijkheid valt. Dit geldt voor verwerking die plaatsvindt bij de volgende categorieën van ontvangers:

• Partners die helpen met transport en distributie om ervoor te zorgen dat uw goederen snel en veilig bij u aankomen.

• Aanbieders die helpen bij marketing indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het openbaar maken van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

• Aanbieders die helpen bij de betaling

Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke is het voor ons van belang dat u weet wanneer en aan wie, zodat u de mogelijkheid hebt om contact op te nemen met deze bedrijven voor nadere informatie over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken en om er zeker van te zijn dat u de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van uw wettelijke rechten op grond van de AVG. Dit doen wij bijvoorbeeld wanneer u een aankoop afrondt door duidelijk te verwijzen naar de gekozen distributeur, of wanneer wij gebruik maken van een betaaldienst door de aanbieder te verplichten informatie vrij te geven over welke informatie hij nodig heeft om de betaling veilig te stellen, en hoe u hierover vragen kunt stellen. Alle ontvangers die als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken optreden, zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de nodige informatie over hun methoden.

 • Overheidsinstanties en overdrachten op basis van wettelijke verplichtingen

We zullen uw persoonsgegevens delen met de nationale belastingdienst, de politie of anderen indien we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

 

Overdrachten naar derde landen

In bepaalde gevallen bevinden de leveranciers en sommige van onze partners zich buiten de EU/EER. In die gevallen zullen wij daarom een beroep doen op onderaannemers buiten de EU/EER. Dit houdt in dat wij zorgen voor de nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen, zodat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met hetzelfde beveiligingsniveau dat u mag verwachten wanneer de verwerking in de EU plaatsvindt. De Europese Commissie heeft standaardcontractbepalingen (afgekort SCB's) opgesteld, die vaak - maar niet altijd - een deel van de oplossing zijn. Wij maken gebruik van onderaannemers en hebben partners buiten de EU/EER voor de volgende functies:

- CRM-systeem, VS

- Marketing, Verenigde Staten

- Analytics, Verenigde Staten

- Opslag, Verenigde Staten

Indien u hierover vragen heeft, of een exemplaar van de documentatie betreffende de veiligheidsvoorschriften wenst te ontvangen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Recht op inzage

Als klant hebt u recht op inzage van een reeks gegevens, waaronder de categorieën van verzamelde persoonsgegevens.

Indien u toegang wenst tot de gegevens over u die we verwerken - wij hebben voor u een automatische manier gecreëerd om een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens in te dienen - vindt u deze in uw account onder Mijn profiel - Persoonsgegevens verzamelen. 

Wij kunnen verzoeken afwijzen die onredelijk herhaald worden, een onevenredig hoge technische interventie vergen (bv. de ontwikkeling van een nieuw systeem of het ingrijpend wijzigen van een bestaand proces), of die de rechten en vrijheden van een andere persoon aantasten.

Aangezien u alleen recht heeft op toegang tot uw eigen persoonsgegevens, kunnen wij u geen informatie verstrekken die gegevens over iemand anders bevat (met inachtneming van zijn of haar rechten). Daarom is het mogelijk dat u niet alle persoonsgegevens ontvangt waar u om hebt verzocht, maar wij zullen u in een dergelijk geval laten weten welke informatie wij niet kunnen verstrekken en de reden daarvoor.

Recht op rectificatie

Indien uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, kunt u deze wijzigen in uw MyBoozt account of contact met ons opnemen, en wij zullen ervoor zorgen dat uw informatie wordt bijgewerkt en correct is. Op verzoek zullen wij uw persoonsgegevens die wij verwerken bijwerken, wijzigen of wissen, behoudens persoonsgegevens die nog moeten worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting of ons blijvend gerechtvaardigd belang.

Recht op wissen

U hebt het recht om te worden vergeten, wat betekent dat wij uw persoonsgegevens zullen wissen indien het volgende van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met het doel waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming en u trekt uw toestemming in;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig uw recht om bezwaar te maken (zie hieronder) en er zijn geen legitieme gronden voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen;
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist als gevolg van een wettelijke verplichting.

Dit recht is niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Als u uw Boozt-account wilt verwijderen, kunt u dit doen wanneer u bent ingelogd en vervolgens door naar "Mijn profiel" te gaan en te klikken op "Account verwijderen". Uw profiel en alle andere instellingen van uw account worden verwijderd, maar wij beschikken nog wel over uw bestelgeschiedenis voor het geval u in de toekomst hulp nodig hebt bij een retourzending, klacht of andere klantenservice, en over persoonlijke informatie die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor ons eigen blijvend gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld in verband met ons Beleid voor redelijk gebruik.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • U hebt de juistheid van de persoonsgegevens betwist en u wacht op ons besluit over de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking is onwettig, en u verzet zich tegen het wissen en vraagt in plaats daarvan beperking;
 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen een verwerking (zie hieronder) en bent in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u het recht hebt om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door een machine leesbaar formaat te ontvangen en ze zonder belemmering van onze kant aan een ander bedrijf door te geven, indien (i) de verwerking op uw toestemming of een overeenkomst berust, (ii) de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd en (iii) de rechten en vrijheden van anderen daardoor niet worden geschaad.

Indien technisch mogelijk hebt u ook het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt zolang het geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen elke verwerking die op een gerechtvaardigd belang is gebaseerd. Wij zullen dan beoordelen of ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing hebt u het recht om uw toestemming hiervoor te allen tijde in te trekken en zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken.

 

Organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen

De AVG vereist dat uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld. Wij slaan uw persoonsgegevens op servers met een hoog beveiligingsniveau op die zich in gecontroleerde faciliteiten bevinden en onze beveiliging wordt regelmatig gecontroleerd om na te gaan of onze gebruikersinformatie veilig wordt behandeld, waarbij altijd rekening wordt gehouden met uw rechten als gebruiker.

 

Updates van dit beleid

Door de snelle ontwikkelingen op digitaal en technisch gebied kunnen wijzigingen in onze verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Wij behouden ons dan ook het recht voor om dit privacybeleid bij te werken en te wijzigen. U kunt het huidige beleid altijd vinden op onze platforms. In geval van substantiële wijzigingen zullen wij u daarvan in kennis stellen in de vorm van een zichtbare kennisgeving op onze platforms.

 

Vragen en klachten

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u van mening bent dat wij uw gegevens niet in overeenstemming met onze verplichtingen hebben verwerkt, hebt u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit in uw land, die u hier kunt vinden: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen via: dpo_nl@boozt.com

Of per post:

c/o Boozt Fashion AB

T.a.v.: DPO/Legal Department

Box 4535

203 20 Malmö, Zweden

 

 

2. COOKIEBELEID

Dank u voor uw bezoek aan de platforms die worden beheerd door Boozt Fashion AB (556710-4699), Hyllie Boulevard 35 Malmö, 215 37, Zweden (hierna ons, wij of onze).

Net als de meeste andere platforms gebruiken wij cookies voor verschillende doeleinden. In dit cookiebeleid wordt beschreven welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden wij ze gebruiken en hoe u uw toestemming kunt intrekken. Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies, kunt u contact met ons opnemen via: dpo_nl@boozt.com

Of per post:
 

c/o Boozt Fashion AB

T.a.v.: DPO/Legal Department

Box 4535

203 20 Malmö, Zweden

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer of apparaat wordt opgeslagen wanneer u websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies maken het mogelijk om bepaalde informatie te verzamelen, waaronder informatie over welke pagina's en functies u bezoekt en gebruikt.

Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk voor functies die u op de platforms gebruikt (zodat wij bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagentje kunnen opslaan), maar andere cookies worden voor andere doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld voor het samenstellen van statistieken). In het volgende gedeelte leest u meer over welke cookies kunnen worden gebruikt.

De eerste keer dat u een van onze platforms bezoekt, krijgt u een 'cookiebanner' te zien, waar u toestemming kunt geven voor het gebruik van cookies op onze platforms. Zoals hieronder aangegeven, kunt u uw toestemming altijd wijzigen. De cookies die technisch noodzakelijk zijn, kunnen echter niet worden gedeselecteerd, en worden dus zonder toestemming opgeslagen.

Er zijn in principe twee hoofdtypen cookies, "tijdelijke" en "permanente" cookies:

 • Tijdelijke cookies zijn gekoppeld aan uw huidige bezoek op de website of in de app en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.
 • Permanente cookies worden opgeslagen en worden telkens vernieuwd wanneer u de website bezoekt of de app gebruikt. Ze worden echter automatisch verwijderd na een bepaalde tijd. Door het gebruik van deze cookies is het mogelijk om u te "herkennen" wanneer u terugkeert naar de website of de app, wat wij bijvoorbeeld gebruiken om onze platforms aan te passen aan uw interesses. In gevallen waarin permanente cookies worden gebruikt, wordt de duur ervan in de onderstaande tabel vermeld.

In de onderstaande tabel wordt voor elk cookie aangegeven of het een tijdelijk cookie (sessiecookie) is of een meer permanent cookie dat na een bepaalde periode verstrijkt.

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen "interne cookies" en "externe cookies". Interne cookies zijn cookies die wij zelf toepassen, terwijl externe cookies worden toegepast door een derde partij die elementen heeft ingebed in het platform dat wordt gebruikt. In de tabel hieronder kunt u zien welke cookies door ons worden toegepast en welke cookies door een derde partij worden toegepast.

 

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken cookies voor de volgende algemene doeleinden:

 • Ondersteuning voor platformfunctionaliteit, waaronder onder meer het mogelijk maken van automatisch inloggen, het gebruik van onze chatfunctie en het plaatsen van artikelen in de winkelwagen.
 • Het verzamelen van statistieken voor gebruik in bedrijfsontwikkeling, met inbegrip van het verbeteren van onze platforms, het optimaliseren van uw gebruikerservaring en het aanpassen van de inhoud van de platforms aan uw interesses.
 • Gerichte marketing.

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over elk cookie, met inbegrip van de aanbieder van het cookie, het doel en de duur:

             

Intrekking van uw toestemming

U kunt uw toestemming voor cookies te allen tijde intrekken of wijzigen door te klikken op de link 'Cookie-instellingen bijwerken' onderaan de website, waar u opnieuw cookies kunt selecteren of deselecteren. De cookies die technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de website, de "noodzakelijke cookies", kunnen niet worden gedeselecteerd. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd tot het moment waarop u uw toestemming introk.

Als u cookies wilt verwijderen of blokkeren, kunt u dat doen via uw browserinstellingen. Hieronder vindt u links naar instructies voor enkele van de meest populaire browsers:

Indien u ervoor kiest uw toestemming in te trekken of cookies te verwijderen/blokkeren, dient u zich ervan bewust te zijn dat dit (afhankelijk van het soort cookie) de gebruikerservaring op de website kan aantasten.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u instemt met ons gebruik van cookies zal dit in bepaalde gevallen, zoals vermeld in de cookiebanner, de verwerking van uw persoonsgegevens tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld uw IP-adres en informatie over de manier waarop u onze platforms gebruikt. U kunt meer lezen over onze verwerking van persoonsgegevens en uw rechten in ons privacybeleid hierboven.

 

Wijzigingen in dit cookiebeleid

Wij kunnen dit cookiebeleid te allen tijde wijzigen; in dat geval krijgt u bij uw volgende bezoek aan onze websites een nieuwe 'cookiebanner' te zien.

Kan je nog steeds geen passend antwoord vinden? Neem contact met ons op!

Stuur ons een e-mail

We beantwoorden uw e-mail binnen 3 werkdagen
Hoe kunnen we u helpen?
Bent u tevreden met een antwoord in het engels? Dezelfde service, snellere antwoorden!
U ontvangt binnen 1 uur een ontvangstbewijs.

Andere contactmogelijkheden