Skickas till:Sverige
Kundservice

Miljö

Som en del av vår transparensresa där vi fokuserar på olika ämnen inom ESG (Environmental, Social and Governance) vill vi prata med dig om vad miljö, sociala frågor och styrning betyder för oss på Boozt.

Vad är miljömässig hållbarhet?

Miljömässig hållbarhet syftar till att bevara luften, vattnet, den biologiska mångfalden och marken. På Boozt innebär det att utvärdera och övervaka vår påverkan i hela leveranskedjan.

Vad är Boozts hållbarhetskriterier?

Boozts hållbarhetskriterier är en uppsättning ambitiösa och stränga krav som ligger till grund för vårt ”Made With Care”-sortiment. Våra kriterier för de olika kategorierna är baserade på nordiska, europeiska och andra internationella standarder och certifieringar. Vårt mål är att lyfta fram de produkter och varumärken som kämpar hårdast just nu för att försöka åstadkomma en övergripande förändring av produktions- och konsumtionsmönstret inom modeindustrin, och för att minska vår miljömässiga och sociala påverkan. 

Vad rapporterar Boozt?

Sedan 2018 har Boozt använt GRI som en rapporteringsriktlinje för att förbättra kvaliteten på sin hållbarhetsrapportering. GRI-standarderna är den ledande standarden i världen [1] och erbjuder en holistisk strategi med upplysningar om ekonomiska, sociala, miljömässiga och styrningsmässiga aspekter.

År 2021 deltog Boozt för första gången i CDP (Carbon Disclosure Project) för att öka insatserna för att beräkna och övervaka miljö- och klimatrelaterad påverkan. Företagens inlämnade CDP-frågeformulär är offentligt tillgängliga på CDP:s webbplats och i CDP:s databas och används av organisationens team för att rangordna företagens miljöledarskap med hjälp av en oberoende poängsättningsmetod. [2] Eftersom Boozt rapporterade för första gången förra året har företaget inte fått någon poängsättning ännu, men kommer att få det i samband med årets inlämning.

 

 

Vad mer gör Boozt när det gäller miljömässig hållbarhet? 

Utöver det som redan nämnts:

– Boozts huvudkontor i Malmö och lagret i Ängelholm drivs av förnybar energi.

– Boozts lager i Ängelholm har ett strategiskt lokalt läge som gör att vi får lägsta möjliga utsläpp per paket.

– Boozts emballage återvinns från avfall före och efter konsumtion och är återvinningsbart. För att minska plastfyllningar arbetar vi ständigt med ny forskning och innovativa lösningar.

Vad är miljörapportering?

Företagen kan samla in, mäta, analysera och spåra hållbarhetsdata internt och i slutändan offentliggöra väsentlig information till allmänheten. Rapporteringsstandarder och ramverk vägleder informationsgivningen och överbryggar klyftan mellan internt uppmätta och offentligt tillgängliga ESG-data, vilket underlättar insynen. Med hjälp av offentligt tillgängliga uppgifter kan du som kund, men även investerare, leverantörer och myndigheter, få tillgång till information om företagets påverkan och ansvar.

Artikel tillagd i varukorgen