Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor

Boozt.com drivs och ägs av Boozt Fashion AB, registrerat hos svenska handelskammaren med organisationsnummer 556710-4699, Hyllie Boulevard 35, 215 37  MalmöSverige. 
Du kan kontakta Boozt.com på telefon: +46 (0) 10-138 8988 eller mejladress: customerservice_se@boozt.com.
 
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för köp av produkter på Boozt.com för leverans i Sverige.
 
Kvittens av mottagning av beställning och beställningsbekräftelse
När du har beställt en produkt från oss får du en kvittens via mejl på att vi har tagit emot din beställning. Din beställning blir juridiskt bindande först när vi har bekräftat din order via mejlet "orderbekräftelse och kvitto". Boozt.com har möjlighet att annullera din order på grund av tekniska problem, leveransfel, fair use-klausulen eller liknande skäl.
 
Trygg e-handel
Boozt.com är en certifierad nätbutik. Det är din garanti för att vi uppfyller gällande svensk lag och ett antal speciella krav för att skydda konsumenter. Läs mer här: www.tryggehandel.se 
 
Beställning och betalning
Boozt.com är öppen dygnet runt och alltså kan du handla där nästan alltid. Det kan dock inträffa att vi tillfälligt stänger butiken för underhåll. Du kan enbart köpa produkter när butiken är öppen och tillgänglig.
 
Du måste vara minst 18 år för att handla på Boozt.com. Om du inte ännu är 18 år kan du ändå köpa produkter om du har fått tillåtelse av din förälder eller vårdnadshavare och/eller på annat sätt har juridisk rätt att göra köp.
 
Du väljer de produkter som du vill köpa och lägger dem i "varukorgen". Du kan ändra innehåll i varukorgen ända fram till beställningstillfället och du kan under tiden när som helst kontrollera innehållet i korgen samt vad produkterna kostar. Eventuella extra kostnader som exempelvis frakt och betalkortavgifter räknas inte ut förrän precis innan du ska betala. När du är klar att beställa klickar du på "Till varukorgen/kassan", därefter på "Till kassan" och där skriver du in namn, adress, mejladress, telefonnummer, betalningsmetod och väljer leveranssätt. Du kan ändra innehållet i varukorgen ända fram till att du ska bekräfta ditt köp genom att trycka på "Gå till säker betalning". Då går din beställning vidare till Boozt.com och kan inte längre ändras.
 
Du är skyldig att lämna korrekt adress för leverans av produkterna. Om den adress som du har lämnat inte kan bekräftas förbehåller Boozt.com sig rätten att hålla inne leveransen och annullera beställningen.
 
Minimibeloppet för ett köp på Boozt.com är 199 kronor.
 
Annullera beställningar
Boozt.com kan annullera en beställning om det inte är möjligt att leverera den beställda produkten. Du kommer att meddelas om en sådan situation skulle uppstå samt att eventuell betalning eller reservation av betalningsmedel returneras/annulleras.
 
14 dagars ångerrätt
När du handlar hos Boozt.com har du normalt 14 dagars ångerrätt där du kan meddela oss att du ångrar köpet och därefter returnera produkten till oss. Ångerrätten gäller från den dag du tar emot produkten. Om tidsfristen löper ut på lördag eller annan allmän helgdag (och julafton och nyårsafton) förlängs tidsfristen till därpå följande vardag. Du måste efter mottagandet hantera produkterna så att det går att fastställa vilka produkter det är samt vilka egenskaper och funktioner de har. 
 
På vissa varor finns ingen ångerrätt, du kan även mista din ångerrätt.
Följande produkter är undantagna ångerrätten: Förseglade produkter som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras, när förseglingen har brutits efter mottagandet.
 
För att hävda ångerrätten ska du entydigt meddela oss detta inom 14 dagar efter att produkten mottagits. Om du vill ångra ditt köp ska du använda vårt standardformulär för ångerrätt som finns med i alla paket som du mottar från oss. Om du använder detta formulär behöver du inte informera oss på något annat sätt om att du ångrar köpet.
 
VIKTIGT
Vi förväntar oss att du skickar tillbaka produkterna snarast möjligt och du måste skicka dem inom 14 dagar efter att du har meddelat att du har ångrat dig.
 
Returer 
Boozt.com erbjuder fri retur i 30 dagar.
 
Om du ångrar köpet ska produkterna skickas tillbaka till oss med samma transportör som har levererat försändelsen till dig, detta med undantag för Budbee, där vi samarbetar med Bring för alla returer. 
 
Skadat eller saknat originalemballage kan leda till en värdeminskning av varan, så för att vara säker på att få hela din summa återbetalad rekommenderar vi att alla varor returneras i originalemballage.
 
När du skickar tillbaka produkterna ska du se till att de är ordentligt förpackade. Du bär nämligen själv ansvaret för paketet/produkterna tills vi får det/dem. Spara kvittens från transportören och eventuella spårningsnummer.
 
Du måste själv betala fraktkostnaderna för retur om du ångrar köpet. Om du använder den medföljande returetiketten är det dock gratis. 
 
OBS! Vi accepterar inga paket som skickas mot efterkrav eller liknande.
 
Dokumentation av ditt köp samt returformulär
Du måste bifoga en kopia av beställningsbekräftelsen eller annan dokumentation av ditt köp. Dessutom underlättas hanteringen om du bifogar ett ifyllt returformulär som finns med i paketet när du mottager produkterna. 
 
Byten av gåvor
Vill du att den som får din gåva ska kunna byta gåvan mot ett presentkort? Då kan du skriva ut ett presentkvitto och ge det tillsammans med gåvan från Boozt! När du skriver ut ett presentkvitto godkänner du att ev. returnerade varor byts mot ett presentkort till den som fått din gåva.
 
Köp med tillhörande gåva
Vid köp där det tillkommer en gåva betraktas värdet av gåvan som en generell rabatt som fördelas på hela köpet. Vid retur av varorna ska även gåvan skickas i retur till oss. Om gåvan ej returneras kommer det att ske en moträkning av gåvans värde, på det resterande beloppet, innan en återbetalning genomförs.
 
Fair Use-policy

För att få handla hos Boozt krävs att:

• du har en intention att behålla de produkter som du beställer. Att du ska ha en intention att behålla de produkter som du beställer hindrar dig aldrig från att i efterhand ångra dig. Du har alltid rätt till din lagstadgade ångerrätt och Boozt öppet köp enligt våra Köpvillkor.

• du inte försöker utöva bedrägeri eller i övrigt agera med uppsåt att bryta mot gällande lagar;

• du inte felaktigt utger dig för att vara konsument för att få handla hos oss;

• du inte utövar otillbörlig påtryckning eller är hotfull mot vår personal i samband med köp och returer eller vid kontakt med vår kundtjänst, och
 

Dessa punkter kallar vi för vår ”Fair Use-policy”. Beteenden som kan anses bryta mot vår Fair Use-policy är till exempel:

• bedrägeriförsök i samband med returer, såsom byte/förfalskning av etiketter och prislappar och felaktiga påståenden om förlorade produkter,
• att felaktigt utge sig för att vara konsument för att få handla hos oss men sedan till exempel marknadsföra eller sälja produkterna vidare inom ramen för en näringsverksamhet,
• att köpa produkter för att fota dem i näringsverksamhet och sedan felaktigt returnera produkterna med hänvisning till ångerrätt eller öppet köp som endast gäller för konsumenter,
• bedrägeriförsök i syfte att få bonuspoäng eller genom att missbruka rabattkoder, gåvor och erbjudanden eller uppmuntra/bidra till falska ordrar för att erhålla ersättning från oss,
• försök till otillbörlig påverkan eller hot mot vår personal för att få en utökad returrätt jämfört med våra köpvillkor eller tvingande lag, och
• mycket onormala köp- och returbeteenden som visar att kunden tidigare inte haft någon intention att behålla beställda produkter.

Boozt har rätt att neka en beställning och har ingen skyldighet att ingå avtal om försäljning på Webbplatsen. Boozt säljer endast till konsumenter och bindande köp ingås först när du får en slutgiltig orderbekräftelse med kvitto från oss. På grund av att några av våra kunder uppvisar ett mycket onormalt köpbeteende har Boozt infört denna Fair Use-policy. Policyn innebär att vi nekar beställningar som görs av kunder där vi har rimliga skäl att misstänka att kunden bryter mot vår Fair Use-policy på grund av försök till bedrägerier i samband med köp eller returer, att kunden felaktigt utger sig för att handla i egenskap av konsument för att ta del av lagstadgade rättigheter som endast gäller för konsumenter eller annars att kunden inte har någon intention att behålla de produkter som har beställts. Vi kan även neka beställningar som görs av kunder som tidigare har utövat otillbörlig påtryckning eller varit hotfull mot vår personal.

Vår bedömning av om du bryter mot vår Fair Use-policy baseras på ett antal icke diskriminerande kriterier. Dessa kriterier tar hänsyn till systematiskt avvikande beteenden. En beställning som riskerar att nekas på grund av vår Fair Use-policy kan identifieras av vår personal alternativt av en algoritm som läser av onormala mönster i våra kunders köp- och returbeteende. Algoritmen tar hänsyn till och behandlar personuppgifter i form av köpfrekvens och tidpunkt för köp, ordersammansättning, returhistorik, samt försök till kringgåenden med falsk identitet. Den slutliga bedömningen av om beställningen ska accepteras eller nekas görs alltid av vår personal. Om din beställning nekas kommer du att informeras om det via ett e-postmeddelande som skickas till den e-postadress som du angav vid beställningen. När vi meddelat att vi nekat dig att handla hos oss gäller beslutet dig oavsett profil eller mailadress. Det är inte tillåtet att på något sätt försöka kringgå detta beslut. t.ex.  genom att handla i annans namn.

Vi på Boozt Fashion AB, med organisationsnummer 556710-4699 är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker med anledning av vår Fair Use-policy. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa om i vår Integritetspolicy. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att upprätthålla vår Fair Use-policy och vår lagliga grund för behandlingen är en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att löpande kunna bedöma och agera vid försök till bedrägeri eller brott mot lag och för att i övrigt upprätthålla vår Fair Use-policy. När vi gör bedömningen av om du har brutit mot vår Fair Use-policy behandlar vi historik samt aktuella uppgifter om ditt köp- och returbeteende under som utgångspunkt ett års tid. I vissa fall kan vi dock behandla uppgifterna under en längre tid, till exempel om ett köpmönster är otydligt, om vi misstänker ett långvarigt brott mot vår Fair use-policy eller om du som kund ber oss att överpröva vår bedömning med äldre uppgifter. Uppgifter om att du har nekats att genomföra ett köp hos oss med anledning av vår Fair Use-policy kan sparas i upp till tre år från den dagen som du senast blev nekad.
Vi strävar efter att göra en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt om vi har rimliga skäl att misstänka att du bryter mot vår Fair Use-policy. Du har alltid rätt att begära att vi omprövar vår bedömning genom att kontakta oss på customerservice_se@boozt.com eller telefon 010-138 8988.

Notera att vår Fair Use-policy aldrig hindrar dig från att utöva din lagstadgade ångerrätt på 14 dagar eller Boozt öppet köp som gäller i 30 dagar om du har genomfört ett bindande köp hos oss. Vår Fair Use-policy kan dock i specifika fall hindra dig från att ingå ett avtal med oss.

Återbetalning
När vi tar emot produkten inspekterar vi den och därefter får du tillbaka det belopp som du har betalat till oss vid köpet. Beloppet överförs alltid med samma betalningsmetod som har använts vid köpet. Om du exempelvis har använt betalkort återbetalas beloppet till det kort som har använts vid köpet.
 
OBS!
Du kan förlora ditt köpbelopp, helt eller delvis. Det sker om produktens värde har minskat på grund av 
 
• att du har använt produkten, 
• den har skadats under tiden du har ansvarat för den, 
• du har hanterat produkten på något sätt som inte var nödvändigt för att fastställa vilka produkter det är samt vilka egenskaper och funktioner de har,
• du inte har uppfyllt begränsningarna i ångerrätten avseende försegling, produkttyp mm.
 
Kosmetik
Öppnade och/eller använda hygienprodukter återtas inte på grund av hälso- och hygienskäl. Om en vara returneras i strid mot vår returpolicy kan din rätt till varan gå förlorad.
 
Vi rekommenderar alltid att man provar en ny produkt på en liten hudyta (exempelvis på handen) innan användning för att se om man får någon form av reaktion.
 
Retur
Följ stegen nedan när du ska returnera din(a) produkt(er)
 
Steg 1: Fyll i returformuläret och packa in produkterna ordentligt. Täck över eller ta bort den ursprungliga leveransetiketten och de gamla streckkoderna från paketet.
 
OBS! Vid retur av skor får inte skokartongen användas som ytteremballage.
 
Steg 2: Skicka returformuläret tillsammans med produkten/produkterna som du ska returnera.
 
Steg 3: Fäst returetiketten på paketet.
 
OBS! Om du returnerar en vara som klassas som brandfarligt gods, var uppmärksam på att symbolen för brandfarligt gods måste vara synlig på returpaketet. Antingen återanvänder du våra förpackningar, eller skriver du enkelt ut symbolen här
 
OBS! Om du inte använder den frankerade returetiketten som medföljde, ansvarar du själv för dina produkter tills de tas emot på vårt lager. Kom ihåg att be om en kvittens när du lämnar paketet till ditt postombud så att ditt paket är försäkrat. Det är gratis att skicka ditt paket i retur när du använder returetiketten från oss.
 
Steg 4: Skicka paketet enligt instruktion från din valda distributör. Vänligen notera, returer med Budbee ska göras med Bring.
 
Köp med tillhörande gåva
Vid köp där det tillkommer en gåva betraktas värdet av gåvan som en generell rabatt som fördelas på hela köpet. Vid retur av varorna ska även gåvan skickas i retur till oss. Om gåvan ej returneras kommer det att ske en moträkning av gåvans värde, på det resterande beloppet, innan en återbetalning genomförs.
 
Reklamation – Om det skulle vara fel på en produkt
Ditt köp omfattas av konsumentköplagen. Det innebär att du antingen kan få en felaktig produkt reparerad, utbytt, återbetald eller en prisreduktion beroende på den faktiska situationen. Det krävs givetvis att reklamationen är berättigad och att felet inte har uppstått på grund av felaktig användning av produkten eller annan företeelse som orsakat skadan.
 
Du måste kontakta oss i "rimlig tid"
Du måste reklamera inom "rimlig tid" efter att du har upptäckt fel på produkten. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt och senast inom två (2) månader efter att felet har upptäckts. Du kan reklamera genom att kontakta oss via mejl till customerservice_se@boozt.com eller via telefon på 010-138 8988. 
För att vi ska kunna bedöma din reklamation kommer vi att be dig om följande:
 
1. Skicka oss en kort beskrivning av hur skadan eller defekten har uppstått. Observera dock att du ska kontakta vår kundtjänst så snart du upptäcker defekten.
 
2. Som dokumentation av defekten ska du skicka med 4-5 bilder tillsammans med beskrivningen. Defekten måste synas tydligt på minst en av bilderna. Dessutom ska du se till att dina bilder visar hela produkten, en bild framifrån och en bakifrån (om det gäller skor ska det finnas bild på sulan).
 
3. Skicka bilderna via mejl till customerservice_se@boozt.com
 
4. Notera också vilket beställningsnummer produkten hade – eller skicka med en kopia på beställningsbekräftelse/kvittens
 
5. När vi har fått dina bilder behandlar vi din reklamation snarast möjligt. 
 
Om du måste returnera produkt(er) i anslutning till en reklamation skickar Boozt.com dig en förbetald returetikett som ska användas. Om du väljer att inte använda den förbetalda returetiketten (och därför själv betala kostnaderna för försändelsen) ska du skicka produkterna till:
 
Boozt Fashion AB
Strandbadsvägen 19-21
252 29 Helsinborg
 
(OBS! Vi kan inte ta emot paket som lämnas personligen på denna adress)
 
Vid berättigad reklamation återbetalar vi rimliga fraktkostnader
Om reklamationen är berättigad återbetalar vi naturligtvis dina rimliga fraktkostnader för att skicka tillbaka produkten till oss. Om reklamationen inte är berättigad får du själv stå för alla fraktkostnader, även våra kostnader för att skicka tillbaka produkten till dig efter inspektion. 
 
Kom ihåg att produkten alltid måste skickas ordentligt förpackad och att du får kvittens på försändningen. Du bär nämligen själv ansvaret för paketet/produkterna tills vi får det/dem. Spara postens kvittens och information om fraktkostnader samt eventuella spårningsnummer.
 
OBS! Vi accepterar inga paket som skickas mot efterkrav eller liknande.
 
Rabattkoder (kuponger)
Vi erbjuder regelbundet rabattkoder som en del i vår marknadsföring. Dessa koder gäller enbart under begränsade tidsperioder och kan även ha speciella villkor. Koderna kan vara begränsade så att de enbart kan utnyttjas i samband med vissa produkter, kategorier eller märken.
 
När du utnyttjar en rabattkod måste du köpa för det angivna minimibeloppet. Om du köper för mindre än det angivna minimibeloppet kommer skillnaden inte att återbetalas. Alla rabattkoder som du vill utnyttja måste anges under köpet, innan du betalar för beställningen. 
Du får inte tillgodoräkna dig en glömd rabattkod när beställningen väl har gjorts. Det är enbart tillåtet att utnyttja en (1) rabattkod per beställning. Rabattkoderna är inte personliga och kan användas av vem som helst som har tillgång till dem. Rabattkoderna har inget kontant värde och kan inte lösas in mot kontanter, tillgodohavanden eller liknande.
 
I händelse av bedrägeri, försök till lurendrejeri eller i händelse av misstanke om andra olagliga aktiviteter i anslutning till inlösen av rabattkoder har vi rätt att annullera beställningen varvid rabattkoden har använts och vi kan permanent blockera din möjlighet att handla hos Boozt.com.
 
Behandling av personuppgifter
När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det enligt GDPR, dataskyddslagen (och annan nationell lagstiftning) samt de ytterligare krav vi ställt på oss själva genom vår personuppgiftspolicy
 
Vi har sammanfattat hur, varför och under vilken tid vi behandlar dina personuppgifter, nedan, men vi rekommenderar starkt att du läser vår personuppgiftspolicy om du vill veta mer. Där har vi mer i detalj förklarat och motiverat varför vi behöver dessa uppgifter.
 
När du kommer i kontakt med oss genom ett köp på Boozt eller kontaktar kundservice, behöver vi lite uppgifter om dig för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. De vanligaste uppgifterna som behandlas är:
  • namn
  • din adress
  • email
  • telefonnummer
  • land
  • betalningsinformation
  • IP-adress
Ovanstående uppgifter behandlas tillsammans med information om de varor du köpt eller haft synpunkter på, av lite olika skäl. Exempelvis behandlas de för att leverera de varor du beställt, för att hålla vakt om vår Fair Use policy, ge kundservice och svara på frågor om dessa produkter, eller för att hantera returer. Vi behöver också behandla vissa uppgifter för att leva upp till rättsliga krav såsom vår bokföring eller konsumenträttsliga skyldigheter. Oavsett anledning kommer vi endast att behandla dina uppgifter så länge vi har ett specifikt syfte med denna behandling.
 
Ett konto på MyBoozt skapas automatiskt när du genomför ett köp. Du kan logga in på MyBoozt och se din orderhistorik och nyligen lagda ordrar, ändra dina preferenser, välja dina favoritmärken eller stilar, samt se både rekommendationer och senast visade produkter.
 
Nyhetsbrev
När du skriver upp dig för vårt nyhetsbrev kommer du att få Boozt-email och SMS med inspiration, exklusiva erbjudanden och personliga rekommendationer. Dessa meddelanden har innehåll från både Boozt.com och Booztlet.com. Meddelandena sänds från mjukvara från tredje part, vilket du kan läsa mer om i vår personuppgiftspolicy. Här använder vi din köp- och webhistorik för att skräddarsy de erbjudanden vi skickar dig. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i varje mail eller genom att ändra dina preferenser på "My Boozt".
 
Surfande kan trigga ett service-mail
Boozt.com samlar på din surfhistorik (kategorier, märken och produkter du kollat in) för att ge dig mer relevanta och bättre erbjudanden. Ett exempel på denna insamling är de produkter du lagt i din varukorg men sen övergett. I så fall kan det hända att vi skickar dig ett mail för att påminna om de varor du lagt i din korg. Om du inte vill få sådana mail kan du avprenumerera på dessa genom länken i mailet eller genom att gå till MyBoozt>Min Profil.
 
Auto login
Boozt.com identifierar dig automatiskt, baserat på IP-adress, vilken enhet du använder och genom cookies, medan du rör dig mellan olika sidor och tjänster på hemsidan. Det här innebär att om du är inloggad på sidan så kommer du inte behöva logga in igen nästa gång du besöker oss från samma enhet. Samma automatiska inloggning sker när du klickar i ett Boozt-mail.
 
Cookies
Vi vill göra dig uppmärksam på vårt användande av cookies. Cookies ("kakor") är små datafiler som placeras på din dator för att hålla koll på vad som händer under ditt besök och för att vi senare ska kunna känna igen din dator. En cookie är inget program och innehåller inga virus.
 
Läs gärna mer om hur vi använder cookies på Boozt.com och hur du kan styra denna användning, genom att klicka här.

Klagomål
Om du vill framföra klagomål gällande ditt köp ska du vända dig till customerservice_se@boozt.com eller telefon 010-138 8988. Om vi inte lyckas hitta en tillfredsställande lösning kan du, om kraven för detta är uppfyllda, framföra ditt klagomål till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan även gå via Europakommissionens portal http://ec.europa.eu/odr. Vid boende i annat EU-land kan denna portal vara relevant. 

Gällande lag och jurisdiktion

Köp av produkter på Boozt.com lyder under svensk lagstiftning. Alla tvister ska avgöras i svensk domstol.

Åtkomst till uppgifter och ändring, uppdatering och borttagande av uppgifter

Som kund har du rätt till tillgång till dina insamlade personuppgiftskategorier (artikel 15) och du har rätt att invända mot registrering enligt de relevanta bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Efter rimlig begäran kommer vi att uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter som vi kontrollerar, med reservation för åtgärd som innebär lagbrott.

Vi kan avvisa begäran som är oskäligt återkommande, innebär oproportionellt stort tekniskt ingripande (t.ex. utvecklande av ett nytt system eller omfattande förändring av en befintlig process) eller påverkar andra personers personuppgifter. Alla frågor angående detta ska ställas till kundservice via mejl customerservice_se@boozt.com.

Den dataansvarige på Boozt.com är Boozt Fashion AB.

Hittade du fortfarande inte det rätta svaret? Vi kan hjälpa dig!
Maila oss
Vi besvarar vanligtvis ditt mejl inom 2 arbetsdagar.
Hur kan vi hjälpa dig?
Vi kommer inom kort att bekräfta att vi har tagit emot ditt mejl.
Andra kontaktsätt
Artikel tillagd i varukorgen