Skickas till:Sverige
Kundservice
Fri frakt på beställningar över 499krSnabb leverans 1-2 vardagarGratis retur inom 30 dagar - förbetald returetikett

Cookies- och integritetspolicy

Tack för att du tar dig tid att läsa vår Cookies- och integritetspolicy!

Denna sida innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi använder cookies samt vilka rättigheter du har i samband med behandlingen av dina personuppgifter och vår användning av cookies. Policyn gäller Boozt.com, Booztlet.com och respektive appar (nedan kallade "plattformar") som det hänvisas till i denna policy.

 

1. INTEGRITETSPOLICY

Boozt Fashion AB (556710-4699) (härefter oss, vi eller vår) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på Boozt.com, Booztlet.com och respektive appar enligt beskrivningen i denna policy. Om du har några frågor om hur vi behandlar uppgifter om dig, tveka inte att kontakta oss på:

För köp på Boozt.com: customerservice_se@boozt.com eller per telefon +46 10 138 8988

För köp på Booztlet.com customerservice_se@booztlet.com eller per telefon +46 10 13 88 084

Eller per post:

c/o Boozt Fashion AB

Attn: Customer Service

Box 4535

SE-203 20 Malmö, Sweden

När du använder plattformarna samlar vi in ​​viss information om dig och ditt besök. Vi använder bland annat denna information för att uppfylla ett avtal med dig och hantera ditt användarkonto. Beroende på ditt samtycke använder vi även information som samlas in om dig via cookies för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av individuella element på hemsidan och för att stödja vår marknadsföring. Du kan läsa mer om det i vår cookiepolicy längre ner på sidan.

Vi behandlar dina personuppgifter endast när vi har ett uttryckligt och specifikt syfte för det och när ett sådant syfte är uppfyllt kommer vi att radera uppgifterna såvida de inte behövs för ett annat syfte, som beskrivs nedan.

Vår behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), nationell dataskyddslagstiftning, samt kompletterande riktlinjer och yttranden från Europeiska dataskyddsstyrelsen och nationell tillsynsmyndighet.

 

Vilken information samlar vi in ​​och var kommer den ifrån?

 • Information samlas in av oss när vi analyserar ditt beteende och aktivitet i kommunikation vi skickar till dig eller när du besöker våra plattformar (allmän information i form av t.ex. IP-adress, land, besökta sidor, besökta kategorier, visade varumärken, interaktioner/klick och sökningar, öppningsfrekvens, klickfrekvens samt den tid du lagt på att läsa våra utskick).
 • Information kommer från dig när du lämnar information till oss genom att skapa ett konto eller genomföra ett köp (allmän information i form av t.ex. demografisk data, namn, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, varor, beställning belopp, rabattnivå, varumärken och frekvens. Detta inkluderar även att skicka transaktionsmail, orderbekräftelse, leveransbekräftelse, returer och återbetalningsbekräftelse).
 • Information kommer från tredje parter när vi hämtar det från tredje part t.ex. från ett externt kreditvärderingsföretag (allmän information i form av kreditupplysning).

 

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast när vi har ett specifikt syfte och laglig grund för det. När du använder våra plattformar, inklusive när du köper våra varor, kommer vi att behandla din information enligt nedan:

 • Samtycke

o Om du har gett oss ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföring, till exempel när du skapar ett konto, går med i Club Boozt eller prenumererar på nyhetsbrevet, kan vi behandla din kontaktinformation, information om favoritartiklar, varumärken och kategorier samt köphistorik kopplad till ditt konto i syfte att skicka marknadsföring till dig samt för att anpassa denna efter dig och dina preferenser. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

o Om du har gett oss ditt samtycke till placeringen av cookies kan vi följaktligen behandla viss personlig information om din användning av våra plattformar i syfte att generera statistik och för marknadsföringsändamål. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy längre ner på sidan, samt hantera ditt samtycke i fältet "Uppdatera cookie-inställningar" längst ner på webbplatsen.

o Om du har gjort ett köp hos oss kan vi även komma att behandla personuppgifter gällande dina köp för att anpassa vår direktmarknadsföring till dig, om du har samtyckt till detta.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda behandling av dina personuppgifter är det samtycke du har gett oss i enlighet med GDPR Artikel 6 (1)(a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det påverkar dock inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som har skett fram till den tidpunkt då du återkallade ditt samtycke.

 • Avtalsförpliktelser

o Vi behandlar personuppgifter om din profil och dina köp för att uppfylla köpeavtal med dig, hantera din kundrelation med oss, inklusive kunna ta betalt samt hantera returer, reklamationer och garantianspråk.

o Om du är medlem i Club Boozt kommer vi att behandla dina personuppgifter såsom namn, adress och födelsedatum för att kunna administrera ditt medlemskap i Club Boozt, inklusive registrering av dina lojalitetspoäng, möjliggöra köp av Boozters och tillhandahålla alla förmåner och bonusar som du är berättigat till.

o Vi behandlar information om dina favoritmärken, favoritkategorier och favoritartiklar för att anpassa shoppingupplevelsen till dina behov och relevans.

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling är fullgörandet av det avtal vi har ingått med dig, i enlighet med GDPR Artikel 6(1)(b).

 • Berättigade intressen

o Om du har gjort köp från oss och inte har inte tackat nej att ta emot marknadsföring från oss angående produkter som liknar de du har tidigare köpt, kan vi skicka marknadsföring relaterad till sådana liknande produkter till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från ytterligare meddelanden via länkar i mottagna e-postmeddelanden eller i ditt Boozt-konto.

o Vi kan behandla dina personuppgifter för att genomföra kundundersökningar, forskning eller dataanalyser som syftar till att förbättra kvaliteten på vår kundservice, våra webbplatser, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser. Som exempel kan vi behandla ditt telefonnummer och din samtalshistorik med vår kundtjänst för att skicka dig en enkät med fokus på undersökning om kundtillfredsställelse efter att du har varit i kontakt med vår kundtjänst. Vi gör detta för att samla in feedback från dig om din upplevelse med vår kundtjänst och förbättra den utifrån dina insikter. Sådana undersökningar innehåller inga marknadsföringsmeddelanden, och du kan när som helst välja att inte delta. Dessutom kan vi också komma att kontakta dig och bjuda in dig att testa våra nya funktioner och produkter. För detta ändamål kan vi behandla dina kontaktuppgifter (för att vi ska kunna komma i kontakt med dig), det land där du brukar handla (eftersom vissa tester utförs i specifika regioner) och, i vissa fall, din köphistorik (för att säkerställa att testet är relevant för dina intressen). Dessa tester är alltid frivilliga och du kan alltid meddela oss om du inte vill delta.

o För att upprätthålla vår Fair Use policy och se till att den följs kan vi behöva behandla vissa personuppgifter för att kunna upptäcka och förhindra bedräglig eller otillbörlig användning av våra tjänster. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter såsom ditt namn, kontaktinformation (telefonnummer, e-postadress, leverans- och faktureringsadress), enhetsdata (IP-adress, enhetsidentifierare), beställningsdata och betalningsmetoder som används för pågående beställningar samt tidigare gjorda beställningar, oavsett om dessa beställningar har skickats eller inte, samt uppgifter relaterade till returnerade varor och motsvarande returskäl, klagomål och garantianspråk. Vi kan också behandla dessa uppgifter på ett aggregerat sätt för att beräkna returfrekvens, reklamationsfrekvens och genomsnittligt värde av behållna artiklar. Behandlingen gör det möjligt för oss att förstå och identifiera bedrägliga mönster samt mönster som tyder på missbruk av våra tjänster. Om vår analys visar på en risk för sådant missbruk kan vi vidta åtgärder som att annullera beställningar och begränsa möjligheten att handla hos oss för att minska risken, skydda våra försäljningskanaler och skydda våra andra kunder. En sådan analys utförs alltid manuellt. Du kan läsa mer om vår Fair Use-policy i våra försäljnings- och leveransvillkor.

o Vid behov kommer vi att behandla en del av dina personuppgifter för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, inklusive för att förhindra, undvika eller utreda bedrägeri och missbruk av våra plattformar.

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling är vårt berättigade intresse, vilket anses väga tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte blir föremål för behandling baserat på GDPR Artikel 6 (1)(f).

 • Rättsliga förpliktelser

o Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen samt lagstiftning om konsumenträttigheter och produktsäkerhet. Vilka personuppgifter vi behåller för bokföringsändamål kommer du att kunna se i Kap 5, 7 § bokföringslagen (1999:1078).

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling är våra rättsliga förpliktelser i enlighet med GDPR Artikel 6 (1)(c).

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar endast dina personuppgifter under den period som är nödvändig för ändamålet med behandlingen. Nedan har vi markerat de ändamål och den lagringstid som gäller för de personuppgifter som behandlas.

Syfte

 

Lagringstid

Hantering av kundrelationer, inklusive hantering av dina inköp samt tillhandahållande av kundservice

 

Uppgifter om dina transaktioner och bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (Se Kap 7, 2 § bokföringslagen (1999:1078)) och för att säkerställa efterlevnaden av vår Fair Use-policy (se Försäljnings- och leveransvillkor).

Hantering av ditt medlemskap i Club Boozt

 

Information om ditt medlemskap i Club Boozt sparas så länge du är medlem i Club .

Personalisering av innehållet som visas på våra plattformar baserat på din sökhistorik och dina köp

 

12 månader efter att de specifika personuppgifterna har samlats in.

Riktad marknadsföring baserad på samtycke till direktmarknadsföring

 

Tills du återkallar ditt samtycke eller (om samtycket inte dras tillbaka) efter en period på 12 månader under vilken vi inte har kommunicerat med dig. Däremot kommer vi att bevara dokumentation av ditt samtycke under en period på upp till 5 år efter att ditt samtycke har återkallats.

Riktad marknadsföring gällande produkter liknande de du har köpt av oss

 

Tills du väljer att avregistrera från ytterligare meddelanden från oss eller (om du inte avregistrerar) efter en period på 12 månader under vilken vi inte har kommunicerat med dig.

Rättsliga förpliktelser

 

Vi behandlar de uppgifter som ingår i din faktura i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagens bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial, dvs. till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (se Kap 7, 2 § bokföringslagen (1999:1078))

Cookies

 

Tills du drar tillbaka ditt samtycke eller (om samtycket inte dras tillbaka) tills cookies löper ut efter den period som anges i vår cookie-policy nedan.

Upprätthållande av Fair Use-policyn och säkerställande av att den följs

 

Om vi identifierar en överträdelse av vår policy för Fair Use och bestämmer oss för att begränsa din möjlighet att handla hos oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att upprätthålla begränsningen under den relevanta begränsningsperioden.

Rättsliga anspråk

 

Så länge det är nödvändigt för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

 • Personuppgiftsbiträden

När vi använder oss av underleverantörer för att behandla dina personuppgifter skrivs ett så kallat ”biträdesavtal”. Detta avtal reglerar att leverantören endast får tillgång till den information om dig som behövs för just deras uppgift och att uppgifterna inte får användas i andra syften. Samtidigt ställs en rad krav på säkerhet och sekretess inom behandlingen. Vi använder personuppgiftsbiträden för:

Lagring, hosting and andra IT-tjänster

Kommunikation, som skräddarsydda mejl och sms-utskick till dig som anmält intresse för detta

I det fall uppgifterna blir tillgängliga i ett område utanför EU/EES, så kallat ”tredje land”, kan du läsa om hur vi genom ytterligare avtal och åtgärder håller dina uppgifter skyddade i avsnittet med samma namn, nedan.

 • Andra personuppgiftsansvariga

Vi också användar tjänster från, eller ingår samarbeten med, företag där behandlingen av dina personuppgifter, efter vår insamling, helt eller delvis kontrolleras av denna andra part och under deras ansvar. Detta sker inom:

Leverantörer som bistår med transport och distribution för att säkerställa att dina varor kommer fram snabbt och tryggt.

Leverantörer som bistår med marknadsföring om du har gett ditt samtycke till detta eller om vi har ett berättigat intresse av att dela dina personuppgifter i marknadsföringssyfte

Leverantörer som bistår med betalning

I dessa fall är det viktigt för oss att du att blir uppmärksam på att behandlingen inte längre sker hos oss och ger dig möjlighet att kontakta dessa företag, för att kunna ställa frågor om hur de använder uppgifterna och för att du ska kunna utnyttja dina rättigheter mot dem. Detta gör vi genom att exempelvis vid beställning av leverans tydligt hänvisa till respektive fraktbolag, eller vid betalning genom att sätta press på de betalningslösningar som görs tillgängliga att själva informera om vilka uppgifter de behöver för att säkra upp en betalning och hur du kan ställa frågor om detta.

Alla mottagare som agerar enskilt personuppgiftsansvarig är ansvariga för att tillhandahålla dig nödvändig information om hur de behandlar dina uppgifter.

 • Myndigheter och överföringar genom rättsliga skyldigheter

I de fall vi är skyldiga att dela uppgifter med skattemyndighet, polis i en förundersökning, eller någon annan situation där vi har en rättslig skyldighet att redovisa uppgifter om dig, kommer vi så klart att göra det.

 

Överföring till tredje land

Det finns vissa fall där leverantörerna och några av våra partners befinner sig utanför EU/EES. I de fallen kommer vi därför att anlita leverantörer utanför EU/EES. Det innebär att vi säkerställer nödvändiga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder så att behandlingen av personuppgifter sker med samma säkerhetsnivå som du kan förvänta dig när behandlingen sker inom EU. EU-kommissionen har tagit fram standardavtalsklausuler (förkortat SCC), som ofta – men inte alltid – är en del av lösningen. Vi använder oss av underleverantörer och har partners utanför EU/EES inom följande funktioner:

CRM-system, USA

Personlig marknadsföring, USA

Analyser, USA

Lagring, USA

Om du har frågor om detta, eller om du vill få en kopia av dokumentationen kring dessa säkerhetsåtgärder, är du välkommen att kontakta oss.

 

Vilka är dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter?

Rätt till tillgång

Som kund har du rätt att få tillgång till en rad information, inklusive kategorierna av personlig information som samlas in.

Om du vill få tillgång till information om de uppgifter som vi samlat in om dig, har vi skapat en automatisk tjänst för att skicka in en sådan begäran till oss – du hittar den funktionen i ditt konto under Min profil -> ”Hämta personlig data”. I annat fall är du välkommen att kontakta oss på: customerservice_se@boozt.com.

Vi kan komma att avvisa en begäran som är orimligt upprepad, kräva oproportionerligt högt tekniskt ingripande, (t.ex. utveckling av ett nytt system eller en väsentlig förändring av befintlig process), eller som påverkar en annan individs rättigheter och friheter.

Eftersom du endast har rätt att få tillgång till de uppgifter som rör just dig, kan vi inte dela information som innehåller information om någon annan (med respekt för hans eller hennes rättigheter) till dig. Därför kan det hända att du inte får alla personuppgifter du har begärt, men vi kommer i så fall att ge dig en beskrivning av vilken information vi inte kan lämna ut och anledningen till det.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är oaktuella eller felaktiga så kan du kontakta oss och begära att vi ska uppdatera dem. Efter en begäran kommer vi att uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter som vi behandlar, med reservation för personuppgifter som fortsatt behöver behandlas med stöd av rättslig förpliktelse eller vårt fortsatta berättigade intresse.

Rätt att bli bortglömd

Du har en rätt att bli bortglömd, vilket betyder att vi ska radera dina uppgifter om något av följande är tillämpligt:

Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas,

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av samtycke som du återkallar,

Du invänder mot en behandling, i enlighet med din rätt att invända (se nedan) och det inte föreligger ett berättigat intresse för oss som väger tyngre än ditt,

Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, eller

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Denna rättighet gäller inte om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du vill radera ditt konto, kan du göra det när du är inloggad och sedan genom att gå till Min profil och klicka på “Ta bort konto”. Detta kommer radera ditt konto och de inställningar du angett där, men självklart kommer vi att spara din orderhistorik om du behöver hjälp med en retur, garantiärende eller kundservice av något slag framöver. Så väl som personuppgifter som krävs för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser eller för vårt fortsatta berättigade intresse, exempelvis för att slå vakt om vår Fair Use policy.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar en behandling av dina uppgifter om något av följande gäller:

Du har bestridit personuppgifternas korrekthet och du inväntar vårt beslut om huruvida personuppgifterna är korrekta,

Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär begränsning istället,

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

Du har invänt mot behandlingen (se nedan) och i väntan på kontroll av huruvida vårt berättigade intresse väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att ta emot personuppgifter om dig i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och överföra det till ett annat företag utan hinder från oss, om (i) behandlingen baseras på ditt samtycke eller ett avtal, och (ii) behandlingen utförs på automatiserad väg, samt (iii) detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Din rätt till dataportabilitet gäller så länge den inte påverkar andras rättigheter och friheter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot all behandling som vi stödjer på vårt berättigade intresse. Vi måste då påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt intresse, rättigheter och friheter. Eller så behövs personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att göra en invändning och vi kommer då alltid att avsluta behandlingen.

 

Organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder

GDPR kräver att dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på servrar med hög säkerhet, som finns i kontrollerade anläggningar. Vår säkerhet kontrolleras regelbundet och tar alltid hänsyn till dina rättigheter som användare.

 

Uppdatering av denna policy

Den snabba utvecklingen på det digitala och tekniska området kan innebära förändringar för hur vi behandlar personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra denna policy för behandling av personuppgifter. Du kan alltid hitta den aktuella policyn på vår webbplats. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats.

 

Frågor och klagomål

Vi är glada att kunna hjälpa till om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du känner att vi har brustit i vårt ansvar när vi behandlat dina personuppgifter, inte bemött din begäran eller behandlat dina uppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen, har du rätt att inge klagomål till IMY (https://www.imy.se).

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via:

För köp på Boozt.com: customerservice_se@boozt.com eller per telefon +46 10 138 8988

För köp på Booztlet.com customerservice_se@booztlet.com eller per telefon +46 10 13 88 084

Eller per post:

c/o Boozt Fashion AB

Attn: Kundservice

Box 4535

203 20 Malmö, Sweden


2. COOKIE POLICY

Tack för att du besöker plattformar som drivs av Boozt Fashion AB (556710-4699), Hyllie Boulevard 35 Malmö, 215 37, Sverige (härefter oss, vi eller vår).

Liksom de flesta webbplatser använder vi cookies för flera ändamål. Denna cookiepolicy beskriver vilka cookies vi använder, för vilka ändamål vi använder dem och hur du kan dra tillbaka ditt samtycke. Om du har frågor om vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på:

För köp på Boozt.com: customerservice_se@boozt.com eller per telefon +46 10 138 8988

För köp på Booztlet.com customerservice_se@booztlet.com eller per telefon +46 10 13 88 084

Eller skriftligen via:

c/oBoozt Fashion AB
Attn: Customer Service
Hyllie Boulevard 35
215 37 Malmö
Sweden

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet via din webbläsare när du besöker plattformarna. Cookies gör det möjligt att samla in viss information, inklusive information om vilka sidor och funktioner du besöker och använder.

Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för funktioner du använder på plattformarna (till exempel så att vi kan lagra innehållet i din kundvagn), men andra används för andra ändamål (till exempel för att sammanställa statistik). I nästa avsnitt kan du läsa mer om vilka cookies som kan användas.

Första gången du besöker en av våra plattformar kommer du att presenteras med en "cookie-banner", där du kan ge ditt samtycke till vår användning av cookies här på webbplatsen. Som visas nedan kan du alltid anpassa ditt samtycke. De cookies som är tekniskt nödvändiga kan dock inte avmarkeras och lagras därför utan samtycke.

Det finns i princip två huvudtyper av cookies - "tillfälliga" och "kontinuerliga":

 • Tillfälliga cookies är länkade till ditt nuvarande besök på webbplatsen och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.
 • Kontinuerliga cookies lagras och kommer att förnyas varje gång du besöker webbplatsen. De tas dock bort efter en viss tid. Genom att använda dessa cookies är det möjligt att "känna igen" dig när du återvänder till webbplatsen, som vi till exempel använder för att anpassa webbplatsen till dina intressen. I de fall kontinuerliga cookies används anges deras varaktighet i tabellen nedan.

I tabellen i avsnittet nedan anges för varje cookie om det är en tillfällig cookie (sessionscookie) eller en mer kontinuerlig cookie, som upphör att gälla efter en viss tidsperiod.

Det görs också en åtskillnad mellan "förstapartscookies" och "tredjepartscookies". Förstapartscookies är de som vi tillämpar själva, medan tredjepartscookies tillämpas av en tredje part som har element inbäddade på webbplatsen som besöks. I tabellen i avsnittet nedan kan du se vilka cookies som används av oss och vilka cookies som tillämpas av en tredje part.

 

Vilka cookies använder vi?

Vi använder cookies för följande övergripande ändamål:

 • Stöd för plattforms funktionalitet, inklusive bland annat att möjliggöra automatisk inloggning, användning av vår chattfunktion och placering av artiklar i kundvagnen.
 • Sammanställning av statistik för användning i affärsutveckling, inklusive förbättring av våra plattformar, optimering av din användarupplevelse och anpassning av plattformars innehåll till dina intressen.
 • Marknadsföring.

Nedan hittar du detaljerad information om varje cookie, inklusive leverantören av cookien, syftet och varaktigheten:

 

Återkallande av ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla eller ändra ditt samtycke till cookies genom att klicka på länken "Uppdatera cookieinställningar" längst ner på webbplatsen, där du igen kan välja eller avmarkera cookies. De cookies som är tekniskt nödvändiga för plattformars funktion "nödvändiga cookies" kan dock inte avmarkeras.

Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke eller radera / blockera cookies måste du vara medveten om att detta (beroende på typ av cookie) kan försämra användarupplevelsen på plattformar.

 

Hantering av dina personuppgifter

När du godkänner vår användning av cookies kommer det i vissa fall, som anges i samtycket, att behandla dina personuppgifter, inklusive till exempel din IP-adress och information om hur du använder våra plattformar. Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter i vår integritetspolicy.

 

Ändringar i denna cookiepolicy

Vi kan när som helst ändra denna cookiepolicy. I så fall kommer du att få en ny "cookie-banner" nästa gång du besöker våra plattformar.

 

 

Hittade du fortfarande inte det rätta svaret? Vi kan hjälpa dig!

Mejla oss

Vi svarar vanligtvis inom 3 arbetsdagar
Hur kan vi hjälpa dig?
Går det bra med ett svar på Engelska? Samma service, snabbare svar!
Vi kommer inom kort att bekräfta att vi har tagit emot ditt mejl.

Andra kontaktsätt

Artikel tillagd i varukorgen