Cookies- och sekretesspolicy

Cookies- och sekretesspolicy

Tack för att du tar dig tid att läsa vår Cookie och personuppgiftspolicy!

Boozt Fashion AB (556710-4699) (härefter vi, oss eller vår) är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter, beskriven i denna policy. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss på customerservice_se@boozt.com eller på annat sätt, se våra kontaktuppgifter längre ner.

Här hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter (Personuppgiftspolicy) samt information om vilka cookies som används på vår hemsida (Cookie policy).

Denna policy omfattar alla personuppgifter som samlas in genom Boozt.com och Booztlet.com. All kontakt med oss som gäller behandling av dina personuppgifter kommer hanteras av Boozt Fashion AB, ägare av Boozt.com och Booztlet.com. Detta betyder att vi använder samma system och kundtjänst för att hjälpa våra kunder.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Boozt.com och Booztlet.com samlar in information om besökare på våra hemsidor, inklusive information om dig och hur du navigerar på sidan och dina val, om du tillåter för detta relevanta cookies. Vi använder denna information för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av individuella element på hemsidan och för att stödja vår marknadsföring. Läs mer om cookies i vår Cookie policy, längre ner.

Vi bryr oss om din integritet och vill vara transparenta i hur vi behandlar dina personuppgifter. Här kan du läsa om vilken information vi samlar in, hur vi behandlar den och vem som har tillgång till den.

Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har ett uttryckligt och specifikt syfte för det, när det syftet är uppfyllt kommer vi att radera personuppgifterna såvida de inte behövs för ett annat syfte, som beskrivs nedan.

Vår behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt nationell dataskyddslagstiftning.

Vilken information vi samlar in och från vem

 • Genom oss när vi analyserar ditt beteende och din aktivitet i kommunikation vi skickar till dig, eller när du besöker vår hemsida (exempelvis IP-nummer, land, besökta sidor, visade varumärken, interaktioner/klick och sökningar, öppningsfrekvens, klickfrekvens samt den tid du lagt på att läsa våra utskick).
 • Från dig när du lämnar information till oss genom att skapa ett konto eller genomföra ett köp (exempelvis demografiska uppgifter, namn, mejladress, telefonnummer, betalningsinformation, varor, beställningssumma, rabattnivå, varumärken och frekvens. Även skickade transaktionsmejl, orderbekräftelse, leveransinformation, returer och återbetalning.
 • Från tredje parter, exempelvis genom kreditprövning via ett externt bedömningsföretag.

Varför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter framförallt av syften som är kopplade till att du är kund hos oss och för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig. Utöver de avtalsmässiga kraven behandlar vi också dina uppgifter i följande syften som redovisas nedan. Vi gör vårt bästa för att beskriva de syften som vi behandlar dina personuppgifter för så koncist och tydligt som möjligt, men tveka inte att kontakta oss om du önskar mer information.

Profilering

Vi skapar individuella kundprofiler baserade på de uppgifter vi samlat in om dig från olika uppgiftskällor, t.ex. sökbeteende tillsammans med dina köp och den information du har lämnat (t.ex. favoritmärke och favoritprodukter). Profilering är inget syfte i sig och sker efter ditt samtycke eller efter vårt noggranna övervägande, enligt nedan och i syfte att förbättra din upplevelse på hemsidan, bedöma hur våra mejlutskick går och för att skräddarsy personliga erbjudanden och tjänster åt dig.

Fair use

Identifiering av köpmönster som måste betraktas som onormala och bortom vad vi anser vara ett acceptabelt köpbeteende och en acceptabel köpkultur görs via en algoritm baserad på ett antal olika parametrar. Om en kund identifieras av algoritmen kommer vi i varje enskilt fall utvärdera om en kund ska nekas en beställning hos oss – antingen under en tid eller för evigt, eftersom du har en rätt att inte bli föremål för ett beslut enbart baserat på en automatisk behandling.

 • Samtycke
  • För dig som vill ha skräddarsydda erbjudanden och information om för dig extra relevanta kampanjer kan vi, efter ditt samtycke, skicka tips, erbjudanden och inspiration via mejl och sms, baserat på de uppgifter vi har om dina köppreferenser.
  • Genom att godkänna marknadsförings-cookies överförs uppgifter till våra partners för så kallad re-targeting. Detta för att du ska få mer relevant marknadsföring i deras kanaler. Du kan läsa mer om detta längre ner under “Vem delar vi dina uppgifter med” och i vår cookie policy.
    
  • När du använder en av våra webbplatser (Boozt.com och Booztlet.com) samlar vi in ​​viss information om din användning av våra webbplatser via cookies, om du har gett ditt samtycke. Syftet med detta är att generera statistik för att förbättra webbplatsen samt att anpassa vår marknadsföring och webbplatser för att passa dina intressen. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 i GDPR. 1, bokstav a. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.
 • Avtal
  • Vissa uppgifter behövs för att vi ska kunna ta betalt och för att skicka dig dina varor.
  • Vi har också tagit på oss vissa skyldigheter genom köpet, som att tillhandahålla kundtjänst (via mejl, chatt eller telefon) och för att administrera ditt konto.
    
 • Berättigat intresse
  • För att utvärdera och bedöma missbruk av vår Fair Use policy, kommer vi behandla en del av dina personuppgifter. Om vi får misstanke om att det förekommer missbruk, ett överdrivet/patologiskt köpbeteende eller att en kund agerar som återförsäljare av varor som köps från oss, förbehåller vi oss rätten att avvisa ordern med hänsyn till vår Fair Use policy. Du kan läsa mer om detta i våra Försäljnings- och leveransvillkor.
  • När du klickar runt på vår hemsida håller vi koll på vilka produkter du kollat på för att visa skräddarsydd inspiration under besöket och för att du lätt ska hitta tillbaka till vad du visat intresse för.
  • Om du redan handlat hos oss anpassar vi även den inspiration och de erbjudanden vi visar efter vad du tidigare köpt hos oss.
  • Om du påbörjar ett köp och lägger varor i din kundkorg, men sedan av någon anledning inte fullföljer köpet, kan vi skicka en påminnelse över mejl till dig. Detta gör vi för att du inte ska behöva börja om från början igen, men du kan när som helst välja att inte få dessa mejl genom en inställning i My Boozt.
  • För att skydda oss och dig behandlar vi dina personuppgifter för att administrera, driva och bibehålla våra webbplatser och system. Vi samlar aggregerad statistik om användning av och köp på webbplatsen för att förbättra förståelsen om våra kunders preferenser och utveckla nya funktioner.
  • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med bedrägerier. Samt även för att förhindra missbruk av våra tjänster eller för att undvika, förhindra eller utreda brott mot oss.
    
 • Rättsliga förpliktelser
  • Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom bokföringslagen, konsumentlagstiftning och reglering kring produktsäkerhet.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar som längst dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för oss att uppfylla dess syfte. Nedan har vi markerat de vanligaste och viktigaste behandlingarna och dess lagringstid.

Syfte

Lagringstid

Visa inspiration baserat på hur du använt hemsidan och vad du köpt

Tre år efter din senaste aktivitet, t.ex. köp, engagemang i kommunikation eller besök på våra webbplatser.

Behandling för direktmarknadsföring kommer upphöra om du invänder mot sådan behandling.

Marknadsföring från Boozt genom mejl och sms, efter ditt samtycke

Vi behandlar uppgifter i detta syfte om dig så länge de är relevanta och användbara för att ta fram erbjudanden och information som passar just dig extra bra, men som längst fram till att du tar tillbaka ditt samtycke.

 

Du lämnar och tar enkelt tillbaka samtycken för direktmarknadsföring, på dina sidor i MyBoozt.

Rättsliga förpliktelser

Så länge som föreskrivs i den aktuella rättsliga förpliktelsen, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen.

Kundservice

3 år efter din senaste kontakt med vår kundservice, eller längre om vi har ett berättigat intresse för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Fair use

 

Cookies

3 år från det datum kund bröt mot vår Fair Use policy, eller i undantagsfall längre, i vilket fall du kommer informeras om detta specifikt.
 

Informationen som samlas in via cookies lagras tills ditt samtycke dras tillbaka eller (om samtycket inte dras tillbaka) tills cookies löper ut efter den period som anges i vår cookie -policy.

 

 

 

Vem delar vi dina personuppgifter med

Personuppgiftsbiträden

När vi använder oss av underleverantörer för att behandla dina personuppgifter skrivs ett så kallat ”biträdesavtal”. Detta avtal reglerar att leverantören endast får tillgång till den information om dig som behövs för just deras uppgift och att uppgifterna inte får användas i andra syften. Samtidigt ställs en rad krav på säkerhet och sekretess inom behandlingen. Vi använder personuppgiftsbiträden för:

 • Lagring, hosting and andra IT-tjänster
 • Kommunikation, som skräddarsydda mejl och sms-utskick till dig som anmält intresse för detta 

I det fall uppgifterna blir tillgängliga i ett område utanför EU/EES, så kallat ”tredje land”, kan du läsa om hur vi genom ytterligare avtal och åtgärder håller dina uppgifter skyddade i avsnittet med samma namn, nedan.

Andra personuppgiftsansvariga

Efter noga övervägande kan vi också använda tjänster från, eller ingå samarbeten med, företag där behandlingen av dina personuppgifter, efter vår insamling, helt eller delvis kontrolleras av denna andra part och under deras ansvar. Detta sker inom:

 • Transport, alltså för att se till att de varor du beställt kommer fram till dig snabbt och tryggt
 • Personanpassad marknadsföring (i det fall du godtagit dessa cookies)
 • Betaltjänster
 • Marknadsföring om du har godkänt cookies för detta ändamål.
 • Betalning

I dessa fall är det viktigt för oss att du att blir uppmärksam på att behandlingen inte längre sker hos oss och ger dig möjlighet att kontakta dessa företag, för att kunna ställa frågor om hur de använder uppgifterna och för att du ska kunna utnyttja dina rättigheter mot dem. Detta gör vi genom att exempelvis vid beställning av leverans tydligt hänvisa till respektive fraktbolag, eller vid betalning genom att sätta press på de betalningslösningar som görs tillgängliga att själva informera om vilka uppgifter de behöver för att säkra upp en betalning och hur du kan ställa frågor om detta.

Alla mottagare som agerar enskilt personuppgiftsansvarig är ansvariga för att tillhandahålla dig nödvändig information om hur de behandlar dina uppgifter. 

 

Myndigheter och överföringar genom rättsliga skyldigheter

I de fall vi är skyldiga att dela uppgifter med skattemyndighet, polis i en förundersökning, eller någon annan situation där vi har en rättslig skyldighet att redovisa uppgifter om dig, kommer vi så klart att göra det.

Överföring till tredje land

GDPR är fantastiskt, helt i linje med våra värderingar och de företag vi delar data med. I vissa fall finns dock de bästa leverantörerna, samt några av våra samarbetspartners, utanför EU. För att inte beröva oss, eller dig, dessa möjligheter, kommer vi ibland att använda en underleverantör utanför EU/EES. Detta ställer extra krav på oss att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter ges ett skydd som är likvärdigt det som hade getts inom EU, genom kontrakt och tekniska åtgärder. Vi vill uppmärksamma dig på att det även i länder som USA finns nationell lagstiftning som ännu inte når upp till de krav som nu ställs inom EU. Detta innebär att hur noga vi än är med vilka företag vi samarbetar med eller anlitar för grundläggande funktioner såsom lagring och kommunikation och trots att vi hela tiden arbetar med att genom avtal säkra upp de behandlingar som sker både utanför vår organisation och utanför EU, så finns det en chans att en utländsk säkerhetstjänst lyssnar. Det arbetas nu mer aktivt än någonsin både från EU:s sida och de företag vi samarbetar med, för att finna sätt att göra dessa behandlingar säkrare. Från EU:s sida har det tagits fram så kallade ”standardavtalsklausuler”, förkortat SCC på engelska, vilka ställer krav på företagen utifrån EU-kommissionens förslag, vilka ofta är en del av – men inte hela lösningen. Vi använder oss av underleverantörer och har partners utanför EU/EES inom funktionerna:

 • CRM-system, USA
 • Personlig marknadsföring, USA
 • Analyser, USA
 • Lagring, USA

Vi kommer att fortsätta att övervaka situationen, för att hålla dig informerad och ytterligare uppdatera vårt skydd när det är möjligt.

Vi lovar att löpande uppdatera denna policy för att så väl som möjligt beskriva situationen. Vill du veta mer om hur vi skyddar dina uppgifter eller få en kopia på dokumentationen kring dessa säkerhetsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Om du vill ha tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig – har vi skapat en automatisk tjänst för att skicka in en sådan begäran till oss – du hittar den funktionen i ditt konto under Min profil -> ”Hämta personlig data”. I annat fall är du välkommen att kontakta oss på: customerservice_se@boozt.com.

Som kund har du rätt att få tillgång till de uppgifter som vi samlat in om dig (artikel 15 GDPR) och du kan invända mot behandlingen enligt nedan.

Vi kan komma att avvisa en begäran som är orimligt upprepad, kräva oproportionerligt högt tekniskt ingripande, (t.ex. utveckling av ett nytt system eller en väsentlig förändring av befintlig process), eller som påverkar en annan individs rättigheter och friheter.

Eftersom du endast har rätt att få tillgång till de uppgifter som rör just dig - och eftersom vi inte hur som helst kan dela uppgifter som samtidigt berättar något om någon annan (av hänsyn till dennes egna rättigheter) kan det alltså hända att du inte får ut precis alla uppgifter som du bett om, men du kommer i så fall få en beskrivning på vilka uppgifter som inte lämnats ut och varför.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är oaktuella eller felaktiga så kan du kontakta oss och begära att vi ska uppdatera dem. Efter en begäran kommer vi att uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter som vi behandlar, med reservation för personuppgifter som fortsatt behöver behandlas med stöd av rättslig förpliktelse eller vårt fortsatta berättigade intresse.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har en rätt att bli bortglömd, vilket betyder att vi ska radera dina uppgifter om något av följande är tillämpligt:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas,
 • Vi behandlar dina uppgifter med stöd av samtycke som du återkallar,
 • Du invänder mot en behandling, i enlighet med din rätt att invända (se nedan) och det inte föreligger ett berättigat intresse för oss som väger tyngre än ditt,
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, eller
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Denna rättighet gäller inte om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du vill radera ditt konto, kan du göra det när du är inloggad genom att gå till Min profil och klicka på “Ta bort konto”. Detta kommer radera ditt konto och de inställningar du angett där, men självklart kommer vi att spara din orderhistorik om du behöver hjälp med en retur, garantiärende eller kundservice av något slag framöver. Så väl som personuppgifter som krävs för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser eller för vårt fortsatta berättigade intresse, exempelvis för att slå vakt om vår Fair Use policy.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar en behandling av dina uppgifter om något av följande gäller:

 • Du har bestridit personuppgifternas korrekthet,
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär begränsning istället,
 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • Du har invänt mot behandlingen (se nedan) och i väntan på kontroll av huruvida vårt berättigade intresse väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att ta emot personuppgifter om dig i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och överföra det till ett annat företag utan hinder från oss, om behandlingen baseras på ditt samtycke eller ett avtal, och behandlingen utförs på automatiserad väg samt så länge detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot all behandling som vi stödjer på vårt berättigade intresse. Vi måste då påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt intresse, rättigheter och friheter. Eller så behövs personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Annars måste vi avsluta behandlingen.

Om dina personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att göra en invändning och vi kommer då alltid att avsluta behandlingen.

Organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder

GDPR kräver att dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på servrar med hög säkerhet, som finns i kontrollerade anläggningar. Vår säkerhet kontrolleras regelbundet och tar alltid hänsyn till dina rättigheter som användare.

Uppdatering av denna policy

Den snabba utvecklingen på det digitala och tekniska området kan innebära förändringar för hur vi behandlar personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra denna policy för behandling av personuppgifter. Du kan alltid hitta den aktuella policyn på vår webbplats. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats.

Frågor och klagomål

Vi är glada att kunna hjälpa till om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du känner att vi har brustit i vårt ansvar när vi behandlat dina personuppgifter, inte bemött din begäran eller behandlat dina uppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen, har du rätt att inge klagomål till nationella tillsynsmyndigheten, i Sverige Datainspektionen (IMY från 1 januari 2021) https://www.datainspektionen.se/ (https://imy.se från 1 januari 2021).

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via:

E-post: customerservice_se@boozt.com

Telefon: 010 138 8988

Post:

Boozt Fashion AB

Att:  Kundservice

Hyllie Boulevard 35

215 37  Malmö

Sverige

Tack för att du besöker Boozt.com eller Booztlet.com ('webbplatserna') som drivs av Boozt Fashion AB (556710-4699), Boozt Fashion AB Hyllie Boulevard 35 Malmö, SE-215 37, Sverige.

Liksom de flesta webbplatser använder vi cookies för flera ändamål. Denna cookiepolicy beskriver vilka cookies vi använder, för vilka ändamål vi använder dem och hur du kan dra tillbaka ditt samtycke. Om du har frågor om vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på:

Email: customerservice_eu@boozt.com
Telefon: +46 10 138 83 36

Eller skriftligen via:
Boozt Fashion AB
Attn: Customer Service
Hyllie Boulevard 35
215 37 Malmö
Sweden

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet via din webbläsare när du besöker webbplatser. Cookies gör det möjligt att samla in viss information, inklusive information om vilka sidor och funktioner du besöker och använder.

Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för funktioner du använder på webbplatserna (till exempel så att vi kan lagra innehållet i din kundvagn), men andra används för andra ändamål (till exempel för att sammanställa statistik). I nästa avsnitt kan du läsa mer om vilka cookies som kan användas.

Första gången du besöker webbplatsen kommer du att presenteras med en "cookie-banner", där du kan ge ditt samtycke till vår användning av cookies här på webbplatsen. Som visas nedan kan du alltid anpassa ditt samtycke. De cookies som är tekniskt nödvändiga kan dock inte avmarkeras och lagras därför utan samtycke.

Det finns i princip två huvudtyper av cookies - "tillfälliga" och "kontinuerliga":

 • Tillfälliga cookies är länkade till ditt nuvarande besök på webbplatsen och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.
 • Kontinuerliga cookies lagras och kommer att förnyas varje gång du besöker webbplatsen. De tas dock bort efter en viss tid. Genom att använda dessa cookies är det möjligt att "känna igen" dig när du återvänder till webbplatsen, som vi till exempel använder för att anpassa webbplatsen till dina intressen. I de fall kontinuerliga cookies används anges deras varaktighet i tabellen nedan.

I tabellen i avsnittet nedan anges för varje cookie om det är en tillfällig cookie (sessionscookie) eller en mer kontinuerlig cookie, som upphör att gälla efter en viss tidsperiod.

Det görs också en åtskillnad mellan "förstapartscookies" och "tredjepartscookies". Förstapartscookies är de som vi tillämpar själva, medan tredjepartscookies tillämpas av en tredje part som har element inbäddade på webbplatsen som besöks. I tabellen i avsnittet nedan kan du se vilka cookies som används av oss och vilka cookies som tillämpas av en tredje part.

Vilka cookies använder vi?

Vi använder cookies för följande övergripande ändamål:

 • Stöd för webbplatsens funktionalitet, inklusive bland annat att möjliggöra automatisk inloggning, användning av vår chattfunktion och placering av artiklar i kundvagnen.
 • Sammanställning av statistik för användning i affärsutveckling, inklusive förbättring av vår webbplats, optimering av din användarupplevelse och anpassning av webbplatsens innehåll till dina intressen.
 • Marknadsföring.

 

Nedan hittar du detaljerad information om varje cookie, inklusive leverantören av cookien, syftet och varaktigheten:

 

Återkallande av ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla eller ändra ditt samtycke till cookies genom att klicka på länken "Uppdatera cookieinställningar" längst ner på webbplatsen, där du igen kan välja eller avmarkera cookies. De cookies som är tekniskt nödvändiga för webbplatsens funktion "nödvändiga cookies" kan dock inte avmarkeras.

Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke eller radera / blockera cookies måste du vara            medveten om att detta (beroende på typ av cookie) kan försämra användarupplevelsen på webbplatsen.

Hantering av dina personuppgifter

När du godkänner vår användning av cookies kommer det i vissa fall, som anges i samtycket, att behandla dina personuppgifter, inklusive till exempel din IP-adress och information om hur du använder våra webbplatser. Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter i vår sekretesspolicy.

Ändringar i denna cookiepolicy

Vi kan när som helst ändra denna cookiepolicy. I så fall kommer du att få en ny "cookie -banner" nästa gång du besöker våra webbplatser

 

Hittade du fortfarande inte det rätta svaret? Vi kan hjälpa dig!
Maila oss
Vi besvarar vanligtvis ditt mejl inom 2 arbetsdagar.
Hur kan vi hjälpa dig?
Vi kommer inom kort att bekräfta att vi har tagit emot ditt mejl.
Andra kontaktsätt
Artikel tillagd i varukorgen